Terakki Birikimini Paylaşıyor

Terakki Birikimini Paylaşıyor; TERAKKİ’nin 1877’den beri oluşturduğu birikim, kültürel zenginlik, ilke ve aydınlığını gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen bir destek programıdır.

Terakki Vakfı ve Okulları, 2009 yılında başlayan ve “Terakki 130+” adıyla hayata geçirdiği projesiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim dünyasını ve çevresini katkılarıyla zenginleştirme sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçladı. 2017 yılında 140. yılına giren TERAKKİ, 130+ Projesini “Terakki Birikimini Paylaşıyor” ismiyle sürdürecek.


Terakki, 130+ Projesi’yle 130 yılı aşkın (kuruluş 1877) birikim, kültürel zenginlik, ilke ve aydınlığını gelecek kuşaklara taşıyarak bilim, kültür, sanat alanlarında eğitim dünyasını ve çevresini katkılarıyla zenginleştirmeyi hedefliyor.

2009 yılında başlayan Terakki 130+ Projesi, Terakki Vakfı Okulları, çevre okullar ve sosyal sorumluluk taşıyan girişimlerle birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşiyor.

Bilim

Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi

Terakkili genç kimyacılar, kardeş okullarla laboratuvarlarını paylaşıyor, deneyler yapıyor.

Terakki, kendi laboratuvar koşul ve imkânlarını, laboratuvar donanımları yeterli olmayan okul öğrencilerine açarak, ülkemizde ilk ve tek örnek olan akran öğrenme temelli bir uygulama gerçekleştiriyor.

Terakkili öğrencilerin sene boyunca gördükleri konulara ait kazanımlarla ilişkili deneyler yapıp öğrenilenlerin pekişmesini, becerilerin artmasını destekleyen Şişli Terakki Lisesi Kimya Bölümünün yürüttüğü Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi; öğrencilerin laboratuvar ortamında gerçekleşen olayları keşfetmesini, açıklamasını, takım çalışmasında yer almasını, yeni dostluklar kurmasını, verilen sorumlukları yerine getirmesini ve iletişim becerisini geliştirmesini sağlıyor.

Projemizde 8 sene içinde 50 okuldan 947 misafir öğrenci yer aldı.

Aynı zamanda 2011 Uluslararası Kimya Yılı'nda;

Terakki, kimyanın insanlığa katkısını ve kimya alanında elde edilen başarıları paylaşmak için oluşturduğu "Kimya – hayatımız, geleceğimiz" temalı 2011 Uluslararası Kimya Yılı projesinde herkesin yerel, bölgesel ve ulusal seviyede katılımını sağlayarak küreselliği yakalamayı hedefledi.

2011 Uluslararası Kimya Yılı'nın Madam Curie'ye adanan Nobel Ödülü'nün 100. yıldönümü ile aynı zamana denk gelmesiyle kadınların bilime olan katkıları dünya çapında kutlanmış oldu.

Genç nesillerin kimyaya karşı ilgisinin artmasını destekleyen 2011 Uluslararası Kimya Yılı etkinlikleri; "Kimya Eğitimi", "Kimya ve Kadın" ve "Sosyal Sorumluluk Projeleri" olarak üç alanda yer aldı.

2011 Uluslararası Kimya Yılı Açılışı; Terakki Oda Orkestrası'nın çaldığı, Özel Şişli Terakki Lisesi Kimya Öğretmeni Asuman Okka'nın yazdığı ve Terakki Müzik Bölüm Başkanı Aykut Yılmaz'ın bestelediği "Kimya Şarkısı" adlı şarkı ile gerçekleşti.

Kültür

Düşle Düşme

“Düşle Düşme” projemiz, 2015 yılında Terakki’de “Çingene Pembesi Bir Düş” ismiyle edebiyat ve sosyal bilimler disiplinleri temel alınarak başlatılan ve 2017 senesinde “Düşle Düşme” ismini alan sosyal sorumluluk projelerinin devamı olacak şekilde yapılandırıldı. Terakki, bu projeyle akademik ve kültürel alanlarda doğal farklılıklardan oluşan eşitsizlikleri gidermek adına yeteneği olan ama geliştirmeye fırsat bulamamış temas halinde oldukları öğrencilere etkinlikler tasarlayarak sürdürebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesinde oluşturulan atölyelerde Terakkili lise öğrencilerinin birikimlerini katılımcı öğrencilerle paylaşacağı, akademik ve sosyal yetenek ve becerileri destekleyecek çeşitli eğitimler düzenleniyor.


Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu

Öğretmen ve öğretmen adayları eğitim yaşantılarını anlatıyor, beraber öğreniyor.

Terakki, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmeye olanaklar tanıyarak, öğretmene rehber rolü veriyor ve birçok öğrenme – öğretme yöntemi uyguluyor.

Terakki, Şişli Terakki Lisesi Yaratıcı Drama Öğretmenlerinin organizasyonunu yürüttüğü, 2010 – 2011 öğretim yılında birincisini, 2012 - 2013 öğretim yılında ikincisini ve 2014 - 2015 öğretim yılında ise üçüncüsünü gerçekleştirdiği sempozyumda, yaratıcı drama ve eğitim için yapılan tiyatro uygulamalarını diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak yaratıcı drama alanına katkıda bulunuyor, yeni köprüler kuruyor.

Yaratıcı Drama Sempozyumunda yapılan yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulama örnekleri; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Sakarya, Yalova ve Ankara'dan öğretmen ile öğretmen adaylarına ulaştı. Sempozyumda gerçekleştirilen sözlü sunum ve atölye çalışmalarında deneyimlerini aktarma fırsatı bulan katılımcıların desteğiyle İstanbul'da ilk kez bir okul, drama alanındaki eğitim yaşantılarını farklı ilden gelen 200'ü aşkın başvuru sahibiyle paylaşma fırsatı buldu.

Yazma Becerileri Sempozyumu

Bilim insanları ve yazarlar, öğretmenlerle düşüncelerini paylaşıyor.

Yazma Becerileri Sempozyumu ile İstanbul ve başka şehirlerden katılımcılara verimli bir öğrenme ve paylaşım ortamı sunan Terakki, yapılan bir dizi etkinlikte yazma becerisinin geliştirilmesi için neler yapılabileceğine ve öğrenme ortamlarında bunların nasıl sağlanabileceğine ilişkin çeşitli boyutlarda çalışmalar yürütüyor.

Terakki yöneticilerinin, TÖGEM ekibinin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin organizasyonunu yürüttüğü ve 2011 – 2012 öğretim yılında birincisini gerçekleştirdiği Yazma Becerileri Sempozyumunda katılımcılar, ilköğretim ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yapılan sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını inceliyor. Ayrıca atölye çalışmalarıyla bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinliklerinin, ölçme değerlendirme araçlarının üretilmesini ve türetilmesini hedefleyen farklı disiplinlerden bilim insanları, alan uzmanları ve yazarlar bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor.

Terakki, 13 farklı sunumun yapıldığı 1. Yazma Becerileri Sempozyumunda 200'ün üzerinde öğretmene ulaştı. Daha yüksek bir katılımcı sayısı ve daha zengin bir içerik ile 2013 – 2014 öğretim yılında gerçekleşen 2. Yazma Becerileri Sempozyumu, İstanbul ve başka şehirlerden 300'e yakın katılımcıyı ve 15 alan uzmanını üretken bir paylaşım ortamında bir araya getirdi. Terakki, 2015 - 2016 öğretim yılında yapılan 3. Yazma Becerileri Sempozyumunda ise İstanbul ve Türkiye genelinden özel ve devlet okullarında görev yapan 350’ye yakın öğretmeni yazarlar ve alanında uzman kişilerle buluşturdu.

CLAR - Child Labor and Rights (Çocuk İşçiler ve Hakları)

Terakkili öğrenciler, çocuk işçilerinin sesi oldu.

Terakkili öğrenciler, 2009 yılında hazırladıkları "Türkiye'de Çocuk İşçiler" konulu web sayfaları ile düşünme ve araştırma becerilerini geliştirerek, sorunun giderilmesi üzerine buldukları çözüm yollarını diğer okullarla paylaştılar. Takımlarını ve güçlerini büyütmek için toplumda seslerini duyurmakta zorlanan çocuk işçilerin sesi oldular.

Çocuklar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi

Terakkili öğrenciler, ayrımcılık ile mücadele etti.

Terakki, çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları (ÇOÇA) Birimi'nin yürüttüğü "Çocuklar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi" projesinin rehber öğretmenlere yönelik 2009 - 2010 öğretim yılında gerçekleştirdiği eğitime ev sahipliği yaptı ve psikolojik danışmanlarla çalışmaya katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, İstanbul çapında yaklaşık 40 okuldan psikolojik danışman, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlendirilerek proje faaliyetlerinde işbirliği yaptı.

Sanat

Çocuk Müzikalleri

TERAKKİ Müzikal Oyuncuları, profesyonel oyuncu ve müzisyenlerle birlikte sahne aldı.

Terakki'nin Sahne İstanbul işbirliğiyle 2009 – 2010 öğretim yılında çocuklara klasik müziği sevdirmek için hazırladığı ve dramatik bir kurguyla sahneye koyduğu ilk ve tek müzikal proje olan Çocuk Müzikalleri Serisi'nde Terakkili öğrenciler; drama, müzik ve dansın bir arada kurgulandığı müzikallerde profesyonel oyuncu ve müzisyenlerle birlikte sahne aldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Ali Artaç'ın ve Müzik Direktörlüğünü Emel Özer'in yürüttüğü Çocuk Müzikalleri Serisi'nin metinlerini Ayfer Artaç, müzikal alt yapılarını ise Özkan Turgay hazırladı.

Çocuk Müzikalleri Serisi'nin 2010 - 2011 öğretim yılının ilk müzikali Mozart ve Perileri'nde 40 TERAKKİ Müzikal Oyuncusu, 2011 - 2012 öğretim yılının ikinci müzikali Beethoven ve Düşler Ülkesi'nde 30 TERAKKİ Müzikal Oyuncusu, 2012 - 2013 öğretim yılının üçüncü müzikali Bach Sihirli Müzik Kutusu'nda 30 TERAKKİ Müzikal Oyuncusu, 2013 - 2014 öğretim yılının dördüncü müzikali Vivaldi Masal Müzesi'nde 34 TERAKKİ Müzikal Oyuncusu rol aldı.

Terakki, her yıl en az 5 kez sergilenen müzikaller ile yaklaşık 10.000 çocuğa ulaştı.

Mozart ve Perileri Çocuk Müzikali'nde yüzyılların en büyük yeteneği Mozart doğar ve İlham Perileri Alemi’nin en yetkin perilerinden Periçe, Mozart’a ilham vermek için görevlendirilir ancak ortada bir sorun olmamasına rağmen Mozart onu yanına çağırmaz; kendi müzik yolcuğunu yapmaya devam eder. Periçe ise Mozart’ın yanına gidebilmenin yollarını arar.  Mozart’ın üstün yetenekleri ve dahi kişiliği sergilenirken izleyiciler, yeteneğin sabır ve çalışmayla birleşmesiyle başarının mümkün olduğuna tanıklık eder.

Beethoven ve Düşler Ülkesi Çocuk Müzikali'nde Düş Yapıcılar ne zaman birinin düşlerini tasarlamaya çalışsa, Düş Avcıları onların düşlerini Düşler Ülkesi’ne kapatır. Çocuklar ise bu duruma dayanamaz, kendi düşlerini bulmak için harekete geçer ve hayallerinden vazgeçmemeyi öğrenir.

Bach Sihirli Müzik Kutusu Çocuk Müzikali'nde eski bir oyuncak dükkanına gizlice giren çocuklardan biri, oyuncakların canlandığına inanır ve diğer arkadaşlarını da buna inandırmaya çalışır. Bu dükkanda sihirli bir müzik kutusunun kapağı açıldığında, Bach’ın müzikleri oyuncakları harekete geçirir. Dükkan sahibinin eski oyuncakları atıp dükkanı yeni oyuncaklarla doldurmaya çalışmasına engel olmaya çalışan çocuklar, sihirli müzik kutusunun yardımıyla barışın, uzlaşmanın ve dostluğun önemini ortaya koyar.

Vivaldi Masal Müzesi Çocuk Müzikali'nde mevsimler arası rekabet güneşi küstürür ve dünya mevsimsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Masal müzesinin yöneticisi Zango, bu durumdan faydalanarak mevsimleri tamamen ele geçirip onları sergileyerek kar elde etmeyi hedefler. Mevsimler ise başlarına neler geleceğinden habersizdir ve işi çözmek güneşe kalır. Vivaldi’nin 4 mevsim konçertosu metafor olarak kullanılırken çocuklar, evrendeki her oluşumun kendi doğası içinde var olması gerektiğini, rekabet duygusunun doğru yönetilmediğinde ise kişinin kendini yok etmeye kadar varabileceğini görür.

Tchaikovsky Oyun Ağacı’nda Oyun Kurucular, Tchaikovsky'nin bale müziğini yaptığı masallardan yola çıkarak oyunlar oynayıp çok eğlenir. Oyun Bozucular da oyun oynamak yerine daha ciddi işler yapmayı savunur; Oyun Kurucular’a oyun oynatmamakta kararlıdır. Ancak Oyun Kurucular, oyun içinde oyun oynayarak Oyun Bozucular’ı oyunlarına dahil eder. Böylece oyunlarla öğrenmenin gerçek ve kalıcı bir öğrenme olduğunu gösterirler.

"Future Eğretilemesi" ve "Gönderi" Eserleri

Terakkili öğrenciler, fütürist sanat etkinliğinde farklı sorgulama anlayışları ile tanıştı.

Terakki, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2008 yılında gerçekleşen Türkiye'nin ilk Fütüristler Zirvesi'ne "Future Eğretilemesi" (Günümüz insanının dış yaşamasını belirleyen yığın yaşamsal kentleşme modeline 'future' endeksli tersinleyen bir bakış) ve "Gönderi" (Bitimsiz bir okuma olarak 'tek tipleşme' üzerinden gelecek insanının yaratılmasına kuşkucu bir bakış) isimli iki eseriyle katılan Şişli Terakki Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Konbal'a sponsor oldu.

Ali Konbal, 2009 yılında Terakkili öğrencilerle interaktif bir süreç içinde yerleştirmesini yaptığı "Gönderi" ve "Future Eğretilemesi" adlı eserlerini "Terakki'de gelecek projelendirme" temasıyla Terakki'de sergiledi. Mezunlarımız, Talaş Günü'nde sergiyi izleme fırsatı buldu.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım