Projeler

Öğretmenlerimizin liderliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerimiz ile öğrencilerimizin çevre, sağlık, eğitim gibi konularda toplumsal duyarlılıklarının artırılması hedeflenir.
Jmun (Junior Model United Nations)

Junior Model United Nations (JMUN) ortaokul öğrencilerinin Birleşmiş Milletler'in işleyişini öğrenme, Birleşmiş Milletler'e üye ülkeleri ilgilendiren dünya meseleleri ile ilgili bilgilenme ve fikir yürütme becerileri kazanacağı bir projedir. Bu proje dünyanın birçok ülkesinde yürütülür ve konferansların dilinin sadece İngilizce olması, öğrencilerin yabancı dil becerilerini de geliştirmelerine imkan sağlar. Birleşmiş Miletler'in resmi tarzına sadık kalınarak yürütülen proje sayesinde öğrenciler, parlemento usulüne gore müzakere ve münazara yöntemini öğrenecekler, günümüz sorunlarını politik ve diplomatik bir şekilde çözme becerileri edineceklerdir.

E-Kitap

"Hayata Renk Ver" ve "Kanserle Dans" dernekleri ile birlikte, toplumda küçük yaştaki çocuklarda kanserli hastalara karşı oluşabilecek önyargıyı gidermek ve hastalıkla ilgili bilgilendirme yapabilmek amacıyla bir proje gerçekleştirilmiştir. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hamit KOŞUBAŞI danışmanlığında Mobil Yazılım Kulübü öğrencileri ile birlikte tablet ortamında çalışabilecek sesli bir boyama e-kitabı hazırlanmıştır. Bu proje E-biko Uluslararası Bilişim Olimpiyatları'nda "Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon" kategorisinde finale kalmıştır.

http://bilisim.terakki.org.tr/boyamakitabi/

Terakki Vakfı ile işbirliği içerisinde 19. Gençlik Tiyatroları Festivali'nin resmi afişi öğrenciler arasında düzenlenen bir yarışma ile seçimiştir. "Sanatla Değişir Dünya" parolası ışığında 658 öğrencinin katıldığı yarışmada 8I sınıfından Efe Özçilingir'in çalışması festivalin resmi afişi olarak belirlenmiştir.

Terakki'de Enerji Korunuyor

Matematik Bölümü olarak, 13-17 Ocak- Enerji Tasarrufu Haftasında, "Damlaya damlaya göl olu." sözünden yola çıkarak, geleceğimize sahip çıkmak amacıyla, ''Terakki'de Enerji Korunuyor'' konulu bir çalışma başlatılmıştır. Okul duvarları; enerji tasarrufuna yönelik sloganlarla donatılmıştır. Bu kapsam çerçevesinde, Plastik Sanatlar Bölümü ile öğrencilerimizin beraber hazırladığı afişlerle ve öğretmenlerimizin hazırladığı konuya vurgu yapan videoların yer aldığı sunumlarla, bu konuda hassasiyetle yetiştirmeye gayret ettiğimiz öğrencilerimizin farkındalıkları arttırılmıştır. Gün geçtikçe önemi artan enerji korunumu konusunda gerekli duyarlılığı gösteren okulumuzla gurur duymaktayız.

Sabun Projesi

Bu projede çalışmasında, alkol içermeyen eriyebilir gliserinli sabun bazlarını eriterek, istenilen renk ve kokuda, istenilen şekilde sabunlar elde edilmiştir.

Mobıl Uygulama Projesi: Bölme Akademisi

Öğrencilerimizin, teknolojik gelişimlere büyük merak duymaları ve bu yenilikleri hızla hayatlarının bir parçası haline getirmeleri, eğitim anlayışımızı da etkilemekte ve iletişim teknolojilerini, öğrenmenin sağlanması veya pekiştirilmesi için bir araç olarak kullanmamızı bir bakıma zorunlu kılmaktadır. Mobil teknolojilerin bu düzeyde erişilebilir hale gelmesi, öğrenciler için de bireysel öğrenme, yer ve zamandan bağımsız öğrenme gibi imkanlar sunmaktadır.

Mobil ve tablet uygulamaları ile çok fazla zaman geçirdiğini bildiğimiz öğrencilerimize ulaşmak için, bu ortam dersimize yönelik faydalı uğraşlar için nasıl kullanabilir? düşüncesinden yola çıkılarak Terakki Ortaokulu Matematik öğretmenleri tarafından 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri için BÖLME AKADEMİSİ isimli bir mobil uygulama geliştirilmiştir.

2013-2014 Öğretim Yılı içinde Matematik Öğretmenlerimiz Başak Uzunali, Burçak Sürmeli, Dilek Ustaoğlu, Özlem Çelik ve Seda Özcan tarafından, Eğitim Teknoloğumuz Demet Küyük'ün katkılarıyla geliştirilen oyun bazlı BÖLME AKADEMİSİ uygulamasının test çalışmaları 5. Sınıflar Yaratıcı Zihinler Kulubü öğrencilerimizin, seslendirme çalışmaları ise 3, 4 ve 5. Sınıftan öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir

Bölme işlemi, öğrencilerimizin ileride öğreneceği birçok konuya ön koşul kazanımlar içermekte, günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerin, küçük yaşta bu konuya yönelik kavram ve işlem becerilerinin geliştirilmesine ve konu kazanımlarına eksiksiz bir şekilde erişiminin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bunların yanı sıra, oyunun öğrenmeye güdüleme etkisinden faydalanılması, bölme işlemi ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

BÖLME AKADEMİSİ, 3 Mayıs 2014'te Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nda da yerini almış ve katılımcıların büyük ilgi ve beğenisini kazanmıştır.

Uygulama, App Store ve Google Play üzerinden "Terakki" veya "Bölme Akademisi" anahtar kelimeleriyle aranarak ücretsiz olarak yüklenebilir.

Eko Okul Projesi

2010-2011 öğretim yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen EKO-OKUL projesine okulumuz adına başvuruda bulunulmuş, konuyla ilgili olarak her zümre ve bölüm düzeyinde çevre adına yapılan etkinlikler, sistemli bir planlamayla müfredat programına entegre edilmiştir. İki öğretim yılı süresince sürdürülen bu çalışmalar sonucunda mayıs ayında TÜRÇEV yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonucunda anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuz "Yeşil Bayrak" almaya hak kazanmıştır.

Haklar Sahnesi

Çocuk Hakları Projesi ile Terakki'de "Her çocuk eşit, her çocuk farklıdır."

Terakki'de, çocuk haklarını gözeten bir yaşam kültürü oluşturmak amacıyla Şubat 2010 tarihinde Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimiyle başlatılan projemiz bugün artık 1-8. sınıflar düzeyinde Çocuk Hakları Programı olarak hem ders içi etkinliklerle hem de oluşturulan Haklar Sahnesi kulübümüzle yaygınlaştırılarak sürdürülmektedir.

Terakki'de öğrencilerimiz, haklarına ilişkin farkındalık ve donanımlarını artırırken gündelik hayatta haklarını korumaya ilişkin becerilerini geliştirmeyi, aynı zamanda haklara karşı da saygılı olmayı öğrenir.

Destination Imagination

Destination Imagination, okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası bir organizasyondur.

Okulumuzda Matematik bölümü rehberliğinde sürdürülen Destination Imagination Kulübü, en az iki en çok yedi öğrenciden oluşan takımlar halinde, kendi seçtikleri bir görevi bölge finallerine kadar tamamlamak ve anlık problemlerin çözümlerinde pratik yapmak amacıyla için kulüp saatlerinde bir araya gelirler. Bölge finallerinde başarılı olan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan uluslararası finallerde dünyanın dört bir yanından gelen takımlarla yarışırlar.

2013-2014 Öğretim Yılında Destination Imagination Yarışması 0212 Avrupa bölge birincisi, Teknik Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduk

Destination Imagination'ın 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlediği "İstanbul Avrupa Yakası Bölge Finalleri" nde Destination Imagination Kulübü öğrencilerimiz birinci oldu. 6C sınıfından Arın Kanber, 6K sınıfından Eren Taşdemir, 7B sınıfından Fermude Neşe Ürkmez, 7C sınıfından Yasemin İdil Bora, 7H sınıfından Ata Ulusoy ve 8D sınıfından Sarp User 'den oluşan altı kişilik okul takımımız TERAKKİ TIGERS, bu bölge birinciliği ile 22 – 23 Mart tarihlerinde yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, risk alma, işbirliği, sabırlı olma, dayanıklılık ve etik anlayışın ön planda olduğu bu yarışmada kazandıkları başarı ile öğrencilerimiz okulumuzu gururlandırdı. Yarışmada 55 takım, "Teknik", "Bilim", "Güzel Sanatlar", "Doğaçlama", "Yapısal", "Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "Yükselen Yıldız" başlıklarındaki 7 farklı kategoriden seçtikleri birinde yarıştılar. "Teknik" kategorisinde yarışan Terakki Öğrencileri, seçtikleri görevde yaptıkları çalışma ve anlık çözüm becerilerini test eden farklı görevlerde gösterdikleri performans sonucunda, kendi kategorilerinin en yüksek puanını alan takım oldu.

22 - 23 Mart tarihlerinde Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda gerçekleştirilen DESTINATION IMAGINATION Türkiye finallerinde ise okulumuz TERAKKİ TIGERS takımı Teknik kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Araştırıyorum Öğreniyorum

Gerçekleşen Düşler Ünitemiz kapsamında, öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşması, yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, farkındalıklarının yükseltilmesi amacıyla planlanan "Bir Buluşun Serüveni" isimli projemizin ilk adımında Rahmi Koç Müzesi'ne bir gezi gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin yaptıkları gezi ve incelemenin ardından sınıf ortamında Arthur isimli çizgi film izlenerek "Akademik Dürüstlük" başlığı üzerine beyin fırtınası yapıldı. Kütüphanede yapılan bilimsel araştırma yapma ve broşür hazırlama çalışmaları tamamlanarak öğrencilerimizin aktif öğrenme yapmaları sağlandı. Padlet üzerinde ''Ben Buldum'' başlığı altında kendi buluşlarını tasarlayan öğrencilerimiz bilimin eğlenceli yüzüyle de tanışmış oldular. Böylece öğrencilerimiz Amatör Sosyal Bilimciler olarak çalışmanın tadına varırken akademik dürüstlük ilkelerini benimseyip bir ürün ortaya koymanın tadını çıkardılar ve çalışmalarının sonunda kendi broşür hazırladılar.

Demokrasinin Serüveni Projesi

Bu projede Yönetim Şekilleri ve Demokrasinin Temel İlkeleri konuları kapsamında farklılaştırılmış eğitim yöntemleri kullanılarak değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimi incelendi. Öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşması, yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, farkındalıklarının yükseltilmesi amacıyla planlama yapıldı. Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim süreci analiz edildi. Bu süreçte; Anket çalışması, sokratik sorgulama yöntemleri, kütüphane araştırmaları, bilgisayar laboratuvarı çalışmaları, video, powerpoint ve capszles sunumları, drama çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin aktif öğrenme yapmaları sağlandı. Yapılan çalışmaların bütünlüğünü görmeleri amacıyla işlenen tüm süreci anlatan ''Demokrasinin Tarihi Gelişimi' tiyatrosu 6. Sınıflar tarafından hazırlandı ve diğer 6. Sınıf arkadaşlarına sunuldu.

Tarihi Ve Kültürel Mirasımızı Tanıma Ve Tanıtma

"Kentler, kültürel miraslarını ne kadar koruyabilirlerse geçmişlerini de geleceğe o kadar başarılı bir şekilde taşıyabilirler" düşüncesiyle yola çıktığımız projede; öğrencilerimizin yaşadığı kentteki tarihi eserlerle ilgili yap-boz çalışması, tarihi eser araştırması, poster çalışması ve sergilenmesi, konunun pekiştirilmesi için de sınıf içi drama ve kil tablet çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Projenin diğer adımında ise, kültürel mirasımızı tanımak ve tanıtmak amacıyla, 6. sınıflarda "İstanbul Arkeoloji Müzesi", 7. sınıflarda "İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi" temel alınıp, öğrencilerimizin sınıf içinde işlenen konuları müze eğitimi ile bütünleştirerek, öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmaları sağlanmıştır.

Bir Ulusa Adanmış Bir Ömür Projesi

Projenin amacı, öğrencilerin Atatürk'ü tanıma ve tanıtma sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaktır. Bu projede öğrenciler Mustafa Kemal'in hayatını araştırarak çeşitli ürünler oluşturdular ve ürünlerini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nda 6. Sınıf öğrencileriyle paylaştılar.

Milli Mücadele Projesi

Projenin amacı, öğrencilerin Kurtuluş Savaşı'nın hazırlanma sürecini interaktif şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaçla hazırlanan akıllı telefon ve tablet uygulaması ile öğrenme sınıf dışına taşınmıştır. Çeşitli mekânlarda hazırlanan ders etkinlikleri ile de Kurtuluş Savaşı sürecini aktif şekilde öğrenmişlerdir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım