Türkçe

Terakki Vakfı Okullarında Türkçe öğretimi, ana sınıfından 12. sınıfa kadar eş güdümlü olarak yapılandırılır.

Öğrenmenin bütüncüllüğü amacıyla derslerimiz yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrenci merkezli ve disiplinler arası çalışmalarla planlanır. 5 - 8. sınıf düzeyinde “Eser Temelli Türkçe Öğretimi” uygulayan bölümümüz, öğrencilerine okumayı sevdirmeyi ve bunu yaşamsallaştırmayı hedefler. Türkçe öğretiminde okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dilbilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanan programımız, teknolojinin de derslerimizde etkin olarak kullanımıyla, öğrencilerimizi dünya insanı olarak eğitmeyi amaçlar.

Hedeflerimiz
 • Öğrencilerimizin Türkçeyi sevmelerini, “Türkçe Bilinci” kazanabilmelerini,
 • Okumayı sevmelerini,
 • Öğrencilerimizin Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru, etkili kullanabilmelerini,
 • Okuduklarını, izlediklerini, anlatıp yorumlayabilmelerini ve değerlendirebilmelerini,
 • Topluluk karşısında kendilerine güvenerek konuşabilmelerini,
 • Eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmelerini,
 • Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmalarını,
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmalarını,
 • Entelektüel beğenilerinin gelişmiş olmasını,
 • Okunan bir kitap, dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklamalarda, eleştirmelerde bulunmasını; yargıya varmasını,
 • Şiir seçme becerisini ve okuma zevkini geliştirmelerini sağlamak.
Öğretim Uygulamalarımız

Yukarıda bahsedilen tüm bu becerilerin kazanılmasında büyük katkısı olan “kitap okuma”nın sevilmesi ve yaşamsallaşması için Türkçe derslerinde, kitap okuma ve kitap değerlendirme çalışmalarına yer verilir ve okunan kitaplarla ilgili pek çok farklı etkinlik yapılır.

Terakki Vakfı Okullarında öğrencilerimiz akademik açıdan yakından izlenir. Bu çerçevede yapılan çalışmalara örnekler şöyle sıralanabilir:

 • ETP (Eksik Tamamlama Programı) çalışmaları
 • Bireysel çalışmalar
 • Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla denemeler, sınavlar vb.)
 • Öğrencilerimizin geliştirmesi gereken alanlardaki konuları saptama, geri bildirim ve önlem alma çalışmaları
 • Okumuzdaki TÖGEM (Terakki Öğrenme Geliştirme Merkezi) ile ortaklaşa yapılan çalışmalar
 • Kütüphane ile ortaklaşa yapılan çalışmalar
 • Sosyal etkinlik kulüpleri
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım