Plastik Sanatlar

Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Resim, Heykel, Seramik, Çizgi Film ve Stop Motion dersleri öğrencilerimizin sanatsal anlatım biçimlerini tanıma, kavrama ve kendilerini ifade etmelerini amaçlar.

Hedeflerimiz

Öğrencinin, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Öğretim Uygulamalarımız

Bu dersler öğrencilerimizin, estetik yaratımda bulunabilme yetisini kazanmalarının yanı sıra, onlara sağlam kişilikler kazandırarak, alanında yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini ifade eden, karşısındakiyle olumlu ilişkiler kurabilen kişiler olmalarına yardımcı olur. Öğrencilerimizin bireysel ve grup olarak sistemli çalışmayı öğrenmiş, ilkelere saygılı, dayanışma ve yardımlaşma bütünlüğüne sahip birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlar.

Görsel Sanatlar

5. Sınıf: Öğrenciler düşsel kompozisyonlar ve üç boyutlu tasarımlar, çizgi–doku çalışmaları, çeşitli boyama teknikleri, mürekkep çalışmaları ile grup çalışmaları yaparlar. Beşinci sınıf öğrencilerimiz Resim dersi ile birlikte dönüşümlü olarak, Seramik dersini de alırlar.

6. Sınıf: Resmin temel öğelerinin öğretilmesiyle; pastel, suluboya, guaş boya, karakalem vb. farklı malzemelerin kullanılması, uygulamalarla öğretilmesi amaçlanır. Çeşitli resim konularının anlatımı yapılarak (desen, tasarım, biçim – kompozisyon perspektif, peyzaj, natürmort, içyapı – dış yapı - öz biçim ilişkisi, enteriyör) terimler kavratılır. Geometrik biçimlerle, renk biçimleriyle soyut kompozisyonlar, doğadan çalışmalar, hayali kompozisyon ve baskı çalışmaları yaptırılarak öğrencilerin gelişimleri sağlanır.

7. Sınıf: Düzeyleri gözetilerek desen, grafik tasarımlar, renkli kompozisyonlar, geometrik şekillerle kompozisyon kurma, perspektif, peyzaj, natürmort çalışmaları yaptırılır. Öğrenciler portre ve insan figürleriyle figüratif kompozisyonlar oluştururlar. Sanat tarihinin önemli yapıtlarını tanırlar.

8. Sınıf: 6. ve 7. sınıflarda öğrendiklerine dayalı çalışmalar sürdürülür. Resmin temel öğeleri (kurgu–desen, renk, ışık–gölge, büyük–küçük, sık seyrek, biçim–geometri) kavramları öne çıkarılarak kompozisyon ilişkileri pekiştirilir. Önemli reprodüksiyonlardan resim çalışmaları yaptırılır. Türk ve dünya ressamları hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. 

Teknoloji ve Tasarım

Amaçlarımız

Çocuklarımızın yaşayacağı dönem bizim yaşadığımızdan çok farklı olacaktır. Bu noktadan hareketle çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumları elde edebilmeleri, tasarım yeteneği ve estetik duyarlıkların geliştirilmesinde gözlem, araştırma, sorgulama, sonuç çıkarma, yaratıcılık özelliklerine katkı için Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı çocuklarımızın gelecekteki yaşamı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Hedeflerimiz

Sanatsal duygu ve düşüncelerin kazandırılmasına, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelerine önem verilir. Öğrencilerimize grup çalışmaları ve ortak projeler yaptırarak, birlikte iş yapmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşatmaya çalışmaktayız.

Öğretim Uygulamalarımız

Teknoloji ve Tasarım Dersi 6, 7 ve 8'inci sınıflarda uygulanmaktadır. Ürün geliştirme sürecine ilişkin olarak, teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyebilen kavramlar olarak, bu ilişkinin geliştirilmesi yaratıcılığın geliştirilmesine yol açacaktır.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım