Matematik

Öğrencilerimizin matematik dilini ve derse özgün materyalleri etkin kullanmalarını, matematiği yararlı ve uğraşmaya değer olarak görmelerini önemsiyoruz.

Matematiği soru-cevap bombardımanı olma kaderinden çıkarmayı; öğrenmeyi öğreten yöntemler kullanarak, her zorlu şart ve problemle kendi kendine baş edebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin düşünen, akıl yürüten, yorumlayan, sonuç çıkarabilen ve problem çözebilen bireyler olarak yetişmesidir.

Öğretim Uygulamalarımız
 • Okulumuzda matematik programını, yapılandırmacı yaklaşımdan hareketle, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak hazırlıyoruz.
 • En iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanıyor, derslerimizi planlarken konuları "somuttan soyuta bir yolculuk" gibi düşünüyoruz. Öğrencilerimizin anlamakta güçlük çektiği soyut kavramları somutlaştırmaya yardım eden materyaller kullanarak, sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile ders içeriklerimizi zenginleştiriyoruz.
 • Matematiğin dersten öte yaşamın içinde olduğunu vurgulamak amacıyla, kullanılan örnekleri günlük yaşamla ilişkilendiriyor, öğrencilerde merak uyandırarak keşfetme çabalarını destekliyoruz.
 • Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimini takip ediyor, yararlı görüldüğü ve şartlar hazır olduğu takdirde, hedeflere uygun olarak kullanıyoruz.
 • Oyunun eğitimdeki önemini biliyor, öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin ön plana çıkarılması ve gelişmesi için; akıl ve zeka oyunlarını uygulamalarımızın bir parçası haline getiriyoruz.
 • Matematik derslerinde konular yöntem zenginliği içinde, öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken, öğretmenlerimizin sürekli aktarıcı değil, rehber ve yönlendirici konumda olmasına dikkat ediyoruz.
Ders Dışı Etkinliklerimiz
 • Dünya Matematik Günü Etkinlikleri
 • Dünya Pi Günü Etkinlikleri
 • Beyin Haftası Etkinlikleri
 • Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları
 • Zihinden İşlem Yarışmaları
 • Matematik Atölye Çalışmaları
 • Tahmin Yarışmaları
 • Analitik merakı yüksek öğrencilerimiz için İleri Matematik Çalışmaları
Sosyal Etkinlik Saatleri- Matematik Bölümüne Bağlı Kulüplerimiz
 • Yaratıcı Zihinler Kulübü (5,6,7 ve 8. Sınıf)
 • Karikatür ve Yaratıcı Düşünme Kulübü
 • Bilgisayarda Geometri Uygulamaları Kulübü (6,7 ve 8. Sınıf)
 • Destination Imagination Kulübü (6 ve 7. Sınıf)
 • Matematik Kulübü (6,7 ve 8. Sınıf)
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım