Bilişim Teknolojileri

Bu ders ile öğrencilerimizin, bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmeleri, iyi bir bilgisayar okur-yazarı olarak çağı yakından takip edebilmeleri, günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve projeler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Hedeflerimiz

21. Yüzyıl bireyinin sahip olması becerilerden, bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak gibi özellikleri öğrencilerimize kazandırmak dersimiz hedeflerindendir.

Öğrencilerimiz;

 • Ödevlerini hazırlayabilecek, yazışmalar yapabilecek düzeyde Word programını kullanabilecek;
 • Hazırladığı projeleri etkili bir şekilde sunabilecek düzeyde Powerpoint programını kullanabilecek,
 • Internet'i, hayatının her alanında, her yönüyle olumlu bir şekilde kullanabilecek,
 • Kendisini ve olayları ifade edebilecek düzeyde Web tasarımı yapabilecek,
 • Multimedya ve Web sayfası tasarımı ile bağlantı kurabilecek düzeyde grafik işleme ve düzenleme programlarını kullanabilecek (Adobe Photoshop)
 • Günlük olayları ve ders konularını animasyonla ifade edebilecek düzeyde Flash programını kullanabilecek,
 • Hayatının her alanında tablolama, hesaplama ve sonuçlarını grafiksel olarak ifade edebilecek düzeyde Excel programını kullanabilecek,
 • Günlük yaşantısında bültenler, broşürler, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, etiketler ile ilgili tasarımları hazırlayabilecek düzeyde Publisher programını kullanabilecek,
 • Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılarak algoritma oluşturabilecek, basit programlar yazabilecek, bilgi ve beceriye sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Öğretim Uygulamalarımız

Kulüp çalışmaları ile de öğrencilerimiz, ilgi duydukları Grafik ve Web Tasarımı, Görsel Programlama, Mobil Uygulamalar geliştirmek gibi çalışmalar ile desteklenmektedir. Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılmasına "Algoritma", bu aşamaların şekillerle gösterilmesine ise "Akış diyagram" denir. Algoritmayı, günlük hayattaki bir probleminizi çözerken yapmanız gereken uygulamaları belli bir düzene sokma işlemine benzetebilirsiniz.

Bilişim teknolojileri derslerinde öğrencilerimizi yönlendirmek ve teşvik etmek için;

 • Projeler üzerinden öğrenmek,
 • Yaparak öğrenmek,
 • Akran aracılığı ile öğrenmek,
 • Oyun ile öğrenmek,
 • Keşfederek öğrenmek,
 • Olumlu davranışları pekiştirmek,
 • Etkinlik üzerinden öğrenmek,
 • Ürün ile motive etmek,
 • Yapılanları sergilemek ve ödüllendirmek, gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Okullarımızda, her öğrenci ders dışındaki çalışmalarını, bilgisayar laboratuvarlarında ve kütüphanelerde yapabilirler. Başka bir deyişle, her öğrenci bireysel uygulamalar ve projeler yapabilmektedir.

5-8'inci sınıf öğrencilerimiz, Windows, Microsoft Office programlarını, interneti, web tasarımını, grafik, animasyon programlarını öğrenir, uygular ve yaptıkları proje çalışmalarıyla günlük yaşamlarına aktarırlar.

Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri derslerinde edinmiş oldukları becerileri, Enformasyon - İletişim Teknolojisi (ICT) alanında ve Uluslararası alanda geçerliliği olan Microsoft Sertifikaları ile belgeleyebilmeleri amacıyla, okulumuzda Microsoft IT Academy programı uygulanmaktadır. Microsoft IT Academy Programı; akademik kurumlar, fakülteler, öğrenciler ve toplumlar için oldukça değerli faydalar sağlamaktadır.

Microsoft IT Academy Programı, öğrencilerimizin günümüzün gereksinmelerini karşılayabilecek bilgi donanımına ulaşmalarını sağlayan, Microsoft teknolojilerine yönelik eğitimler verilmesine olanak sağlamaktadır.

Microsoft IT Academy Programı, eğitim kurumlarının kariyer öncesinde öğrencilerine katacağı bir değer niteliği taşımaktadır. Öğrencilerimiz bu program sayesinde mezun olmadan Microsoft sertifikaları edinme şansına sahip olmaktadır. Programı bitirdiklerinde alacakları sertifikalar ile kendilerine kazandırılan profesyonel

bilgi ve beceriler, öğrencilerimize kariyerlerinde ayrıcalık sunmaktadır.

Terakki Vakfı İlköğretim Okulu'nda alınan eğitimler sonunda yapılan bilgisayar sınavlarında kurumumuzun belirlediği barajı geçen öğrencilerimize Microsoft tarafından katılım sertifikaları verilecektir.

Bu program doğrultusunda;

 • 6 sınıf öğrencilerimiz Microsoft Word programının sertifikasını,
 • 7. sınıf öğrencilerimiz Microsoft Excel programının sertifikasını,
 • 8. sınıf öğrencilerimiz ise Microsoft Publisher programının sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

Öğrencilerimize önceki yıllarda gördükleri Microsoft programlarının sertifikaları verilememektedir.

Bilişim Teknolojileri Bölümü Web sitemizi aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://bilisim.terakki.org.tr
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım