Kütüphane / Arşiv

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Levent Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi, Levent Yerleşkesi Lise Kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, Levent Yerleşkesi ilkokul kütüphanesi, lise kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi İlkokul kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi olmak üzere dört kütüphane olarak hizmet vermektedir.

Çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarından yararlanarak oluşturduğumuz kütüphanelerimizdeki kaynaklar, 70.000’i aşmıştır. Kütüphanelerimizde Türkçe ve çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve gazetelerin yanı sıra DVD, VCD, CD vb. görsel-işitsel kaynaklar ve elektronik veri tabanları bulunur.

Kütüphanelerimizde tüm kullanıcıların bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayan okuma odası ve bilgisayar bölümleri mevcuttur. Öğrencilerin akademik kullanımlarına yönelik internet bağlantılı bilgisayarlar ve yazıcılar vardır.

Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, uluslararası katalog kurallarından oluşan "Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” ve ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi" ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Öğrencilerimiz, kullanıcılarımız, elektronik ortamda sunulan güncel kütüphane kayıtlarına ve elektronik veri tabanlarına internet üzerinden online erişim sağlayabilir.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, hafta içi her gün saat 08.00 - 17.00 arası hizmet verir.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri web sitesi için:
http://library.terakki.org.tr/client/en_US/defaulteng/

Akademik Teknoloji

Terakki Vakfı Okulları, uluslararası alanda en gelişmiş kütüphane otomasyon sistemlerinden SirsiDynix'i satın almıştır. Türkiye'de ilk kez, bir K-12 kütüphanesi bu ölçekte ve teknolojik içerikte bir sistem kullanmaktadır.

Yeni sistemle birlikte her iki yerleşkemiz, kataloglama, ödünç alma-verme, süre uzatma, kitap ayırtma gibi kütüphanecilik alanındaki tüm işlemleri, elektronik olarak yapılmaktadır.

Terakki Vakfı Okulları kütüphanelerinde bulunan her tür basılı kaynak ve e-kaynak katalog bilgileri, SirsiDynix otomasyon sistemi aracılığıyla Terakki Vakfı Okulları öğrencilerine, çalışanlarına ve tüm internet dünyası kullanıcılarına zaman ve mekan farkı olmaksızın açılmıştır.

Koleksiyon

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, hafta içi her gün saat 08.00 - 17.00 arası hizmet verir. Kütüphanelerimizde bulunan "genel kitaplar", "referans kaynakları", "Atatürk kitapları" "görsel-işitsel kaynaklar (DVD,CD,VCD vb.)", "e-kitaplar", “e-dergiler” ve "süreli yayınlar" koleksiyonlarımızdan tüm kullanıcılarımız kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilir.

e-Koleksiyon

10.000’i aşkın e-kitap, aboneliğimiz olan Britannica Online Ansiklopedileri, Ebsco e-kitap, Tumble e-kitap, Sayısal Türkçe e-kitap veri tabanları ve Zinio e-dergi platformu da yine aynı şekilde kullanıcılarımız için 24 saat her yerden erişilebilir durumdadır.

Hizmetlerimiz

Kütüphanelerimizde danışma, ödünç verme, süreli yayınlar hizmeti; kullanıcı eğitimi ve teknik hizmetler, alanında mesleki eğitim almış uzman kütüphaneciler tarafından yürütülür. Bu hizmetler, okulun müfredat programını destekleyen eğitim programları ve etkinliklerle pekiştirilir.

Anaokulundan 5. sınıfa kadar hizmet veren ilkokul kütüphanesinde; öğrencilerin dil ve anlatım, eleştirel düşünme ve uluslararası bakış açısı edinme becerilerini geliştirmeleri üzerine odaklanan kütüphane dersleri verilir.

Anaokulundan 5. sınıfa kadar hizmet veren ilkokul kütüphanemizde; öğrencilerin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine dersler verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı, İngilizce ve Türkçe dersleri yapılır. Öğrenciler, okuma saatlerinden bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip, okurlar. Bilgi okuryazarlığı ve İngilizce derslerinde ise oluşturduğumuz program ile kütüphanenin nasıl tanınacağını, kullanılacağını ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler, PYP sorgulama üniteleri ile bağlantı kurarlar ve bilginin beşiği kütüphanelere vurgu yapan interaktif etkinlik ve projelerde bulunmaktan keyif alırlar. Ayrıca kütüphanemizde anaokulu çocuklarının yer aldığı çeşitli etkinlikler ve "Öykü Okuma" ve "Masal Okuma" gibi etkinlikler düzenlenir.

Lise kütüphanemizde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri verilir. Her öğretim yılı başında sınıflara kütüphane tanıtımları yapılır.

Öğrenciler; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun (International Baccalaureate Organisation-IBO) İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme–PYP) ve Diploma Programı (Diploma Programme-DP) müfredatlarına uygun, sorgulayarak öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilere okuma, araştırma becerilerini geliştirmeleri için içerik oluştururken uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi, dünya standartlarında bir kütüphane kataloğu ve elektronik veri tabanı kullanma konusunda İngilizce eğitim verilir.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri tarafından yıl içinde, belirli gün ve haftalarda, öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarının davet edildiği söyleşi ve imza günleri düzenlenir ve kitap stantları açılır.

Ayrıca her yıl mayıs ayında; yazarlarla söyleşiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, kitap fuarı gibi etkinliklerle "Kütüphane Şenliği" yapılır.

Kütüphane Kuralları

Terakki Vakfı Okulları'nın tüm öğrenci ve çalışanları kütüphanenin doğal üyesidir.

Başvuru kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar vb.) ve özel koleksiyonlar(Atatürk albümleri, değerli sanat kitapları) ödünç verilmez.

Başvuru kaynaklarından fotokopi yoluyla yararlandırılır.

İdareci, öğretmen ve personele en fazla 5 adet yayın 1 ay süreyle ödünç verilir.

Öğrenciler aldıkları yayını gününde geri vermekle sorumludur.

Eğer öğrenci ödünç aldığı yayını 15 gün içerisinde bitiremeyeceğini kütüphanecilere bildirirlerse yayın için ek süre verilir.

Öğrenciler ödünç aldıkları yayını iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.

Kütüphaneden alınan kitapların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya yıpratılması dahilinde, kitabın kullanıcı tarafından yenisinin alınması sağlanır.

Piyasada bulunamayan bir kitap ise, kaybedilen kitabın fiyatına eş değerde kütüphanecinin belirleyeceği başka bir kitap kullanıcıya aldırılır.

Kütüphaneden ödünç alınan yayınlar, kütüphanecilerin bilgisi dışında başka bir okuyucuya verilemez.

Kullanıcının ödünç almak istediği yayın, o an kütüphanede bulunmuyorsa(ödünç verilmişse) rezerv işlemi yapılır. Rezerv işlemini OPAC üzerinden kullanıcı kendisi de yapabilir.

Rezerve edilen kitap kütüphaneye geldiğinde, o kitabı isteyen kullanıcıya haber verilir.

Veliler, kayıtlı öğrencileri üzerinden kaynak ödünç alabilirler.

Kayıt edilmeyen hiç bir yayın, kütüphane dışına çıkarılamaz.

Yarı yıl tatillerinde ve ara tatillerde öğrenciye ödünç yayın verilir, yaz tatillerinde verilmez.

Tüm kullanıcılara (öğrencilerin velilerine)yayınların iade tarihinden 3 gün önce, kütüphane programı tarafından otomatik olarak hatırlatma maili gönderilir.

Tüm kullanıcılara (öğrencilerin velilerine) yayınların iade tarihini geciktirdiğinde 5 gün sonra, 12 gün sonra ve 19 gün sonra kütüphane programı tarafından otomatik olarak uyarı maili gönderilir.

Lise ve ortaokul öğrencilerine en fazla 3 yayın 15 gün süreyle ödünç verilir.

İlkokul öğrencilerine 2 adet yayın 15 gün süreyle ödünç verilir.

Öğrenci, fotokopi için aldığı yayını bir ders saati içerisinde kütüphaneye iade etmezse müdür yardımcısı aranıp, öğrencinin uyarılması sağlanır.

Bilgisayar bölümünden öğrenciler, öğretmenler ve personel yararlanmaktadır.

Bilgisayarlar, daha çok internet kullanımı ile ödev ve araştırmaları desteklemeye yöneliktir.

Bilgisayar bölümüne yoğun talep olduğu için randevu sistemiyle çalışmaktadır.

Öğrencilerin bilgisayar kullanımları kütüphanecilerin gözetimi altında gerçekleşir.

İlkokul kütüphanesinde bilgisayarlar her teneffüs başka sınıflara ayrılmıştır.

Grup çalışmaları için kütüphaneden randevu alınması gerekmektedir.

Süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.

Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.

Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım