Sosyal Etkinlikler

Okulumuz, öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanında sosyal yönden gelişmeleri için de onlara her türlü desteği sağlar.

Bu kapsamda; öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen "Sosyal Etkinlik Programları" eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır.

Her öğrencimizin öğretim yılı boyunca, kişisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda, ücretsiz bir sosyal etkinliğe devam etmesi sağlanır.

Levent Yerleşkesi Sosyal Etkinlik Listesi

3D Tasarım Kulübü
3D Tasarım Kulübü; Shell Eco-marathon'da yarışacak arabamızın dış kabuk tasarımı ve mekanik tasarımını yapmayı, modellerini üretmeyi hedefler.
Aikido ile Yaşam Felsefesi
Aikido Yaşam Felsefesi Kulübü, kişilik geliştirme bilincinden hareketle öğrencilerimize kendini ve onu çevreleyen dünyayı tanımasını, doğru değerlendirmeler yapabilmesini sağlayabilmek için aikido tekniklerinin arkasındaki gerçek amacı, bilgeliği, insanlara yardımı, hayatı algılamayı ve doğru akıl yürütmeyi öğretir.
Akıl Oyunları Kulübü
Akıl Oyunları Kulübü, analitik düşünme ve sentezleme biçimlerinin sosyal bir aktivite ile bütünleşerek bireydeki kapasitesinin artırılmasını sağlamayı amaçlar. Kulüp çalışmaları kapsamında GO Oyunu temelinde kısa ve orta vade stratejili diğer tahta oyunları, 3 boyutlu ahşap mantık problemleri ve strateji odaklı uluslararası alanda ödül almış kutu oyunları yer alır.
Baskı Resim Kulübü
Baskı Resim Kulübünde linol ve ahşap oyma teknikleri üzerinde durulacak. Linol ve ahşap plakalar, farklı uçları olan oyma malzemeleriyle oyulur ve yüzeye merdaneyle mürekkep uygulanarak kâğıtlara istenen sayıda basılır. İlk dönem siyah beyaz çalışmalar yapılacak, ikinci dönem renkli çalışmalara geçilecek. Senenin sonunda her öğrencinin bir çalışmasıyla katıldığı ortak bir edisyon düzenlenir ve edisyon portfolyoları hazırlanır.
Biyoloji Kulübü
Biyoloji Kulübünde öğrencilerimiz,TÜBİTAK ve yurt dışı projelerinden topraksız tarım faaliyetlerine, doku kültürüyle istenen miktarda ve özellikle bitki çoğaltmadan akademik sunum ve makale hazırlıklarına kadar çeşitli birçok çalışma gerçekleştirir.
Biyoloji Olimpiyat Kulübü
Biyoloji Olimpiyat Kulübü, öğrencilerimizi biyolojik bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, Bilimsel araştırmalar yapmak isteyen, tıp ve moleküler genetik bilimlerine ilgi duyan, bilim insanı olmak isteyen öğrencilerimizin çalışmalarını yönlendirmek ve okulumuzun genelinde bilimsel gelişmelere gereken ilgiyi çekebilmek amaçlanır.
Çevre Kulübü
Çevre Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmayı, yaşanan sorunlara çözümler bulmak için çeşitli ulusal veya uluslararası projelere katılmayı ve çevreyle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak onlarda aktivist hareketlerin farkındalığını oluşturmayı amaçlar.
Destination Imagination Kulübü
Destination Imagination Kulübü, gençlerimizin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi amaçlar. Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri bir Takım Görevi’ni, her yıl Şubat ayında yapılan, uluslararası Destination Imagination organizasyonunun bölge finallerine kadar tamamlamak için bir araya gelir ve takım liderleri eşliğinde çalışmalarını yürütür.
Edebiyat Kulübü
Edebiyat Kulübü, gençlerimizi edebiyatın içine alarak eserlerle tanıştırmayı ve ürün ortaya çıkarmalarını sağlamayı amaçlar. "Yazın" adlı dergimiz bu kulüpteki çalışmalar sonucunda çıkar.
English Film Club
English Film adlı kulüpte öğrencilerimiz, filmler hakkında konuşup tartışır ve aylık film projesi hazırlar. Başkalarını ikna etme, yazma ve dinleme becerilerini geliştirirler.
EPCGP (English Proficiency through Creative Games and Projects) Club
EPCGP (English Proficiency through Creative Games and Projects) adlı bu kulüpte; TOEFL, IELTS, MICHIGAN, ACT/SAT gibi uluslararası merkezlerce uygulanan sınavlara ek olarak yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ve üniversitelerin hazırlık sınıfı atlama sınavları hakkında öğrencilerimiz farkındalık kazanıp bu konularda araştırma ve inceleme çalışmaları yapar. Bu kulüpte öğrencilerimiz, yazma ve dinleme becerilerinin yanı sıra özellikle kelime bilgisi ve okuma becerilerini, hem çeşitli oyun ve projelere dahil olarak hem de bu oyun ve projeleri tasarlayarak geliştirir.
"ESU (English Speaking Union) Terakki Debate Society Club"
ESU (English Speaking Union) Terakki Debate Society Kulübü; gençlerin münazara tekniklerini, fikir yazısı yazmalarını, başkaların fikirlerini dinlemelerini, fikirlerini doğru bir biçimde savunup kabul ettirebilmelerini, İngilizce konuşmalarını ve İngilizce kelime bilgisini geliştirmelerini amaçlar.
Fashion and Sewing Club
Fashion and Sewing adlı kulüpte başlangıç seviyesindeki öğrencilerimiz, nasıl minder yapılır ve süslenir öğrenecek. Dikiş konusunda biraz daha bilgili olan öğrencilerimiz ise kendi tasarımlarını yapıp yıl sonunda moda gösterisinde sunma şansı yakalar.
Felsefe Kulübü
Felsefe Kulübü; öğrencilerimizin özgür ve yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesine zemin hazırlamayı, felsefenin temel konuları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamayı, akademik okuma ve yazma becerisini geliştirmeyi amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimiz, toplum ve dünya problemleriyle ilgili farkındalık yaratmak ve tartışma kültürünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar. Felsefenin niteliği ve işlevine dair tartışmalardan İstanbul Liseleri Felsefe Kulübü Platformu etkinliklerinden özel akademisyen konuklarımızın da eşlik edeceği seminer ve atölyelere, Türkiye Felsefe Olimpiyatları katılımına kadar çeşitli birçok çalışma gerçekleştirir.
First Lego League (FLL) ve Maker Kulübü
FLL (FIRST Lego League) ve Maker Kulübü öğrencilerimiz, çocuk ve gençlere yönelik dünyanın en büyük teknoloji ve sosyal içerikli küresel yarışmalarından FIRST LEGO League (FLL)’in Türkiye ayağı "Bilim Kahramanları Buluşuyor Türkiye Turnuvası'na hazırlanır. Her yıl farklı bir temanın işlendiği yarışmada takımlar, verilen yarışma düzeninde görevleri 2,5 dakika içinde en yüksek puanı alacak şekilde LEGO’nun Mindstorms NXT ve EV3 robot setlerini kullanarak yaptıkları ve programladıkları robotlarıyla yarışır.
Fitoterapi ve Ekolojik Yaşam Kulübü
Fitoterapi ve Ekolojik Yaşam Kulübünde öğrencilerimiz, seramızda bazı tıbbi bitkileri yetiştirerek, bu bitkilere ait önemli özellikleri ve basit kullanım alanlarını; bitkilerin gelişim aşamalarındaki farklılıklara göre iklime, mevsimlere ait özellikleri yorumlamayı, insanın bulunduğu ekosistemle uyumlu halde olmasını ,ekolojik yaşamın ne olduğunu uygulamalarla öğrenirler.Bitkilerin insan sağlığı ve yaşamı için önemini fark ederler.
Fizik Kulübü
Fizik Kulübü, CERN (European Organization for Nuclear Research) tarafından bu yıl altıncısı yapılacak “Okullar için Demet Hattı (Beamline for Schools – BL4S)” yarışmasına hazırlanacak. CERN bu yarışmayla lise öğrencilerine bir deney tasarlayıp bu deneyi CERN'in hızlandırıcı demet hattında gerçekleştirme şansı sunuyor.
Fotoğrafçılık Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübünde öğrencilerimiz, önce kendi fotoğraf makinelerini en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini öğrenir. Fotoğraf çekiminden, usta fotoğrafçıların çalışmalarını inceleyip tartışmaya ve farklı fotografik fikirler ve görüntüler oluşturmaya kadar çeşitli birçok çalışma, projeler gerçekleştirir, portfolyolar oluşturur. Sene sonunda, öğrencilerin kendi seçtiği fotoğraflardan oluşan bir sergi yapılır.
Fransız Drama Kulübü
Fransız Drama Kulübünde öğrencilerimiz, Fransız tiyatro tarihi hakkında bilgilenir ve oyunculuk teknikleri konusunda çeşitli çalışmalar yapar. Ayrıca bir Fransızca oyun üzerinde çalışarak sene sonunda bu oyunu sergiler.
FRC Kulübü
FRC (FIRST Robotics Competition) Kulübü, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan FIRST Robotik Yarışması'na hazırlayarak onların yazılım, elektronik, mekatronik ve otomasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerini amaçlar. FRC takımımız açıklanan temaya uygun bir robot tasarlayarak ürettikleri bu robotla yarışacaklar.
GIN (Global Issues Network) Club
GIN (Global Issues Network) Kulübünde öğrencilerimiz, çeşitli küresel sorunları araştırır, tartışır ve çözüm önerileri geliştirir. Yapılan çalışmalar sonucunda karar verilen bir konuyu birinci ve ikinci dönemde yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası GIN konferanslarında ve de yıl sonunda okulumuzda gerçekleştirilen GIN Günü’nde sunarlar.
Gösteri Kulübü
Gösteri Kulübü,koordinatif hareket kabiliyetinin artırılarak estetik algı ve becerilerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimiz, okuldaki önemli gün ve haftalar için ritm ve müzik eşliğinde, koreografi çalışması sonucunda (kostümlü) gösteriye hazırlanır.
Graffiti/ Street Art
Graffiti/Street Art Kulübünde öğrencilerimiz, graffiti ve street art'ın ne olduğunu, tarihini, türlerini, sanatçılarını öğrenir.
Hentbol Kulübü
Hentbol Kulübünde öğrencilerimiz hentbol sporunu tanır, hentbolu kurallarıyla uygulayabilme ve takım olabilme bilincini geliştirerek öğrencilerimize branşa yönelik temel teknik bilgileri öğrenir.
Heykel Kulübü
Heykel Kulübünde öğrencilerimiz ilk olarak modelaj (form) bilgisini kil ile çalışarak edinir. Daha sonra sırasıyla geleneksel heykel malzemeleri olan ahşap, metal, taş, gaz beton, strafor vb. malzemeler ile serbest tasarımlarını gerçekleştirme aşamasına gelirler.
Kimya Kulübü
Kimya Kulübünde öğrencilerimiz, bilimsel proje hazırlama basamaklarını öğrenmekten ilginç deneylere, başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımdan, “Laboratuvar Kardeşliği” projesinde okulumuza konuk olan akranlarına kendi yaptıkları deneyleri öğretmeye ve STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) uygulamalarına kadar çeşitli birçok etkinlik yapar.
Latin Dans Kulübü
Latin Dans Kulübünde öğrencilerimiz; salsa, bachata, rumba, cha cha ve samba danslarıyla tanışır ve yıl sonunda bir gösteri sergiler.
Masa Tenisi Kulübü
Masa Tenisi Kulübünde öğrencilerimiz temel teknik bilgileri öğrenirken, takım içi arkadaşlık ve işbirliği becerilerini geliştirerek, vücudun sinir - kas sistemi uyumunu, karar verme ve dikkat yeteneğini geliştirmelerini sağlamayı amaçlar.
Moleküler Biyoloji ve Tıp Kulübü
Moleküler Biyoloji ve Tıp Kulübünde öğrencilerimiz; Doku Kültürü ve Biyoloji Laboratuvarını, araç gereçleri ve işleyişi kavrayacak etkinliklerden, Moleküler biyoloji ve tıp temelli bir projelere ve ulusal-uluslararası yarışmalara, toplumsal bilinci artıracak ve canlı yaşamını kolaylaştıracak çözümlere kadar çeşitli birçok çalışma yapar.
MUN (Model United Nations) Club
Birleşmiş Milletler (UN) örgütünün öğrenciler için hazırlanmış akademik simulasyonu olan MUN (Model United Nations) Kulübü; öğrencilerimizin güncel olaylar, uluslararası ilişkilerdeki meseleler, diplomasi bilimi ve Birleşmiş Milletler’in nelerle ilgilendiği gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlar.
Münazara Kulübü
Münazara Kulübü; konuşma ve argümantasyondan kanıtlama yollarına, soru sorabilmekten iyi bir konuşmacı niteliklerine sahip olmaya kadar çeşitli birçok konuda öğrencilerimizi geliştirirken, ulusal ve uluslararası etkinliklere hazırlanmalarını ve edebiyat derslerinin niteliğini artırmayı amaçlar.
Müzik Kulübü
Müzik Kulübünde öğrencilerimiz ilgi ve yeteklerine göre Brass Band, Koro, Filarmoni Orkestrası ve Rock Orkestrası gruplarına ayrılır. Yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizin toplu müzik yapabilme becerilerini geliştirme, takım olmayı öğrenebilme, özel gün ve haftaların önemini müzik yolu ile daha iyi kavramalarını sağlamak amaçlanır.
Permakültür ve Seracılık Kulübü
Permakültür ve Seracılık Kulübünde öğrencilerimizin, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmalarını amaçlıyor. Bu kulüpte öğrenciler, uygun bir arazide stratejiler hazırlayıp hayata geçirebilecek tasarımların nasıl hazırlandığına ilişkin deneyim elde eder.
Programcılık Kulübü
Programcılık Kulübünde öğrencilerimiz, temel algoritma oluşturma ve programcılık temellerini kazanır, günümüzün en popüler yazılım platformu olan Pyhton dilini kullanarak uygulamalar geliştirir.
Projeler ve Yarışmalar Kulübü
Projeler ve Yarışmalar Kulübünde öğrencilerimiz, Tübitak Matematik Proje Yarışması'na ve Waterloo Üniversitesinin (KANADA) düzenlediği matematik yarışmasına katılmak üzere çalışmalar yürütür.
Prototipleme ve Tasarım Kulübü
Prototipleme ve Tasarım Kulübü, birbirlerini tanımayan bireylerin, hızlı prototipleme teknikleriyle kısıtlı süre içerisinde, eşleştiği öğrencinin ihtiyacına yönelik bir ürünün prototipini oluşturması ve tasarlamasını hedefler.
Robot Kulübü
Robot Kulübü, öğrencilerimizin Arduino platformunu kullanarak kendi robotlarını ve entegre sistemlerini geliştirmelerini amaçlar. Temel düzeyde verilen programlama ve elektronik bilgisi sonrası öğrencilerimiz çevresiyle iletişime geçebilen düzenekler ve basit robotlar yapabilecek.
Rus Dili ve Kültürü Kulübü
Rus Dili ve Kültürü Kulübünde öğrencilerimiz Rusçayı A1 düzeyinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma olarak dört ana beceride öğrenir. Aynı zamanda Rus kültürünü tanıma çalışmaları yapar ve bu kültürü yansıtan etkinlikler gerçekleştirir.
Shell Eco Kulübü
Shell Eco Kulübü, Team TERAKKİ çatısı altında kendi araçlarını tasarlayıp imal eder ve bu araçla Shell Eco yarışmasına katılır.
Streetball Kulübü
Streetball Kulübü, açık alanda gerçekleştirilir. Öğrencilerimizde Streetball ile ilgili temel ve teknik-taktik becerileri, grup içerisinde görev ve sorumluluk alma bilincini, kuvvet ve koordinasyon gibi motorik özelliklerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.
Şiir Kulübü
Şiir Kulübü; gençlerimize şiir sevgisi kazandırmayı, dil bilinci oluşturarak şiir yoluyla edebiyata ve diğer sanat dallarına duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerimiz çeşitli yazarların şiirlerini okur, kendi şiirlerini yazar, 19. Şiir Festivali atölye çalışmasını hazırlar, uygun gördükleri bir şairi, drama yoluyla çalışırlar ve yıl sonunda tüm okula sergiler ya da şiir dinletisi sunarlar.
Tarih Kulübü
Tarih Kulübü; Tarih Günlerimiz ve diğer ulusal, uluslararası projeler için yapılacak çalışmaların temel organizasyonu içinde aktif biçimde yer alacak öğrencilerimizi bir araya getirmeyi amaçlar.Tarihi filmleri, karikatürleri, belgeselleri, görsel ve yazılı materyalleri inceleme fırsatı bulup, önemli tarihi olaylar hakkında çok yönlü öğrenme ve tartışma fırsatı bulur.
Terakki Kısa Film ve Sinema Kulübü
Terakki Kısa Film ve Sinema Kulübünde öğrencilerimiz; sinema konusunda kamera kullanımından senaryo yazımına, montajdan set yönetimine, dekordan devamlılık sağlamaya değin pek çok konuda sıkı bir teorik ve pratik eğitimden geçer.
Tiyatro Kulübü
Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizde tiyatro sevgisi oluşturmayı ve sanatsal bir faaliyet içinde yer almalarını sağlamayı amaçlar. Tiyatro terimleri ve işleyişini öğrenirler. Sahne kültürünü alırlar.
Voleybol Kulübü
Voleybol oyununu tanıtmak ve sevdirmenin amaçlandığı Voleybol Kulübünde kurallarıyla voleybol oynayabilmeyi sağlamaya yönelik aktiviteler düzenlenir.
Yapay Kaya Tırmanışı Kulübü
Yapay Kaya Tırmanışı Kulübü; öğrencilerimize temel teknik bilgileri öğretirken, emniyetli tırmanışın önemini kavratmayı ve strateji geliştirme becerilerini artırmayı sağlamayı amaçlar. Öğrencilerimiz bu kulüpte, doğada yürüyüşler ve kamp yapmak isteyenlerin gereksinimi olan temel bilgileri öğrenir, ekip çalışmasını ve birlikte başarma duygusunu geliştirir.
Yaratıcı Yazarlık Kulübü
Yaratıcı Yazarlık Kulübü, gençlerimizi sanata yönlendirmeyi; yazılı ve sözlü yaratıcı özelliklerini kullanabilmelerini sağlayarak kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyarak edebiyatla iç içe olmalarını sağlamayı amaçlar. "Karakutu" adlı dergimiz bu kulüpteki çalışmalar sonucunda çıkar.
Yunan Dili ve Kültürü Külübü
Yunan Dili ve Kültürü Kulübünde öğrencilerimiz, Yunancayı A1 düzeyinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma olarak dört ana beceride öğrenir. Aynı zamanda Yunan kültürünü tanıma çalışmaları yapılır ve bu kültürü yansıtan etkinlikler gerçekleştirir.
Yüzme Kulübü
Yüzme Kulübünde öğrencilerimiz, yüzme branşı ile ilgili temel becerileri edinir.

Tepeören Yerleşkesi Sosyal Etkinlik Listesi

Akıl Oyunları Kulübü
Akıl Oyunları Kulübü, analitik düşünme ve sentezleme biçimlerinin sosyal bir aktivite ile bütünleşerek bireydeki kapasitesinin artırılmasını sağlamayı amaçlar. Kulüp çalışmaları kapsamında GO Oyunu temelinde kısa ve orta vade stratejili diğer tahta oyunları, 3 boyutlu ahşap mantık problemleri ve strateji odaklı uluslararası alanda ödül almış kutu oyunları yer alır.
Destination Imagination Kulübü
Destination Imagination Kulübü, gençlerimizin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi amaçlar. Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri bir Takım Görevi’ni, her yıl Şubat ayında yapılan, uluslararası Destination Imagination organizasyonunun bölge finallerine kadar tamamlamak için bir araya gelir ve takım liderleri eşliğinde çalışmalarını yürütür.
English Film Club
English Film adlı kulüpte öğrencilerimiz, filmler hakkında konuşup tartışır ve aylık film projesi hazırlar. Başkalarını ikna etme, yazma ve dinleme becerilerini geliştirirler.
Eskrim Kulübü
Eskrim Kulübünde öğrencilerimiz, fiziksel ve zihinsel özellikleri birlikte en iyi şekilde kullanmayı öğrenir. Strateji geliştirme ve taktik uygulama becerilerini geliştirir.
ESU (English Speaking Union) Terakki Debate Society Kulübü
ESU (English Speaking Union) Terakki Debate Society Kulübü; gençlerin münazara tekniklerini, fikir yazısı yazmalarını, başkaların fikirlerini dinlemelerini, fikirlerini doğru bir biçimde savunup kabul ettirebilmelerini, İngilizce konuşmalarını ve İngilizce kelime bilgisini geliştirmelerini amaçlar.
Fizik Kulübü
Fizik Kulübü, CERN (European Organization for Nuclear Research) tarafından bu yıl altıncısı yapılacak “Okullar için Demet Hattı (Beamline for Schools – BL4S)” yarışmasına hazırlanacak. CERN bu yarışmayla lise öğrencilerine bir deney tasarlayıp bu deneyi CERN'in hızlandırıcı demet hattında gerçekleştirme şansı sunuyor.
Fotoğrafçılık Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübünde öğrencilerimiz, önce kendi fotoğraf makinelerini en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini öğrenir. Fotoğraf çekiminden, usta fotoğrafçıların çalışmalarını inceleyip tartışmaya, farklı fotografik fikirler ve görüntüler oluşturmaya kadar çeşitli birçok çalışma, projeler gerçekleştirir, portfolyolar oluşturur. Sene sonunda, öğrencilerin kendi seçtiği fotoğraflardan oluşan bir sergi yapılır.
Futbol Kulübü
Futbol Kulübü; öğrencilerimize futbol sporunu tanıtmayı, temel teknik bilgileri öğretmeyi, kurallarıyla uygulatmayı ve onlarda takım olma bilincini geliştirmeyi amaçlar.
Kimya Kulübü
Kimya Kulübünde öğrencilerimiz, bilimsel proje hazırlama basamaklarını öğrenmekten ilginç deneylere, başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımdan, “Laboratuvar Kardeşliği” projesinde okulumuza konuk olan akranlarına kendi yaptıkları deneyleri öğretmeye ve STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) uygulamalarına kadar çeşitli birçok etkinlik yapar.
Masa Tenisi Kulübü
Masa Tenisi Kulübü; öğrencilerimize temel teknik bilgileri öğretirken, onların takım içi arkadaşlık ve işbirliği becerilerini, vücudun sinir - kas sistemi uyumunu, karar verme ve dikkat yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.
MUN (Model United Nations) Club
Birleşmiş Milletler (UN) örgütünün öğrenciler için hazırlanmış akademik simulasyonu olan MUN (Model United Nations) Kulübü; öğrencilerimizin güncel olaylar, uluslararası ilişkilerdeki meseleler, diplomasi bilimi ve Birleşmiş Milletler’in nelerle ilgilendiği gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlar.
Permakültür Kulübü
Permakültür ve Seracılık Kulübünde öğrencilerimizin, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmalarını amaçlıyor. Bu kulüpte öğrenciler, uygun bir arazide stratejiler hazırlayıp hayata geçirebilecek tasarımların nasıl hazırlandığına ilişkin deneyim elde eder.
Robot Kulübü
Robot Kulübü, öğrencilerimizin Arduino platformunu kullanarak kendi robotlarını ve entegre sistemlerini geliştirmelerini amaçlar. Temel düzeyde verilen programlama ve elektronik bilgisi sonrası öğrencilerimiz çevresiyle iletişime geçebilen düzenekler ve basit robotlar yapabilecek.
Rock Orkestrası Kulübü
Rock Orkestrası Kulübü, belli bir düzeyde elektro gitar, bas gitar, davul, klavye gibi enstrümanları çalabilen öğrenciler, kurulacak rock orkestrasıyla okul içinde farklı etkinliklerde konserler yapar.
Ses ve Hareket (Koro) Kulübü
Ses ve Hareket Kulübü (Koro), disiplinler arası ilişki kurarak, ses ve hareket yoluyla müzik disiplini içinde var olmayı, şarkılar söyleyerek okul içinde farklı etkinliklerde konserler yapar.
Streetball Kulübü
Streetball Kulübü, açık alanda gerçekleştirilir. Öğrencilerimizde Streetball ile ilgili temel ve teknik-taktik becerileri, grup içerisinde görev ve sorumluluk alma bilincini, kuvvet ve koordinasyon gibi motorik özelliklerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.
Tarih Kulübü
Tarih Kulübü; Tarih Günlerimiz ve diğer ulusal, uluslararası projeler için yapılacak çalışmaların temel organizasyonu içinde aktif biçimde yer alacak öğrencilerimizi bir araya getirmeyi amaçlar. Tarihi filmleri, karikatürleri, belgeselleri, görsel ve yazılı materyalleri inceleme fırsatı bulup, önemli tarihi olaylar hakkında çok yönlü öğrenme ve tartışma fırsatı bulur.
Tenis Kulübü
Tenis Kulübünde öğrencilerimizde tenisle ilgili temel ve teknik-taktik becerileri, grup içerisinde görev ve sorumluluk alma bilincini, koordinasyon gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.
Terakki Oda Orkestrası Kulübü
Terakki Oda Orkestrası Kulübü, belli düzeyde yaylı veya nefesli enstrümanları çalabilen öğrencilerimiz, dört yıldır aktif olarak konser veren Oda Orkestramız ile okul içinde farklı etkinliklerde konserler yapar.
Tiyatro Kulübü
Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizde tiyatro sevgisi oluşturmayı ve sanatsal bir faaliyet içinde yer almalarını sağlamayı amaçlar. Tiyatro terimleri ve işleyişini öğrenirler. Sahne kültürünü alırlar.
Voleybol Kulübü
Voleybol oyununu tanıtmak ve sevdirmenin amaçlandığı Voleybol Kulübünde kurallarıyla voleybol oynayabilmeyi sağlamaya yönelik aktiviteler düzenlenir.
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım