Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Türkiye’nin en geniş kadrolu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki Vakfı Okulları, 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilere psikolojik destek hizmeti sunmaya başlamıştır. Bu öncülük sonraki yıllarda okul içerisinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etmiştir.

Terakki Vakfı Okulları Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin çağdaş ve kimlik sahibi bireyler olmalarını sağlamak için;

  • Sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek,
  • Akademik başarılarını yükseltmek,
  • Problem ve sorun alanlarında çözüm bulmalarına yardımcı olmak

amacıyla öğretmen, idareci ve ailelerle tam bir eşgüdüm içerisinde psikoloji ve eğitim alanındaki en son bilgilerden yararlanarak çalışmaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin lise yılları boyunca kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için her sınıf düzeyinde programlar, yapılandırılmış grup çalışmaları, sınıf  içi rehberlik çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin üniversite, meslek ve ders seçimi konusunda doğru kararlar alabilmeleri için hazırlık sınıfından itibaren test ve envanter uygulamaları, ders ve meslek seçimi konusunda grup çalışmaları, üniversitelere gezileri, kariyer günleri etkinliği, mezun öğrencilerle sohbet günleri, çeşitli meslek alanlarının duayenlerinin konuşmacı olarak davet edildiği paneller ve öğrencilerin iş ve meslek hayatını tanımaları için her yıl iki kez organize edilen staj çalışmaları yapılmaktadır.

Akademik Başarı Takibi

Öğrencilerimizin akademik başarılarının takibi, rehberlik servisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Öğrencilerin sınav ve sözlü notları, ders içinde ki durumları takip edilerek durumu yetersiz görülen öğrenciler bireysel görüşmelere alınmaktadır.

Öğrencilerimiz verimli ders çalışma yöntemleri, zamanı planlama ve moral - motivasyon konularında desteklenmekte, hatalı yaptıkları uygulamalar düzeltilmekte ve kendilerinden yapılması istenen uygulamalar takip edilmektedir.

Yükseköğretime Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen göstermektedir.

Öğrencilerimizin hayata hazırlandığı bu dönemde, kişisel gelişimleri adına içselleştirdikleri ve benimsedikleri yol haritaları,  mesleki hedeflerine ulaşmalarında belirleyici olmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimize, önlerinde var olan kariyer seçenekleri içerisinden kendilerine en uygun olanını belirleyip, seçimlerini bu doğrultuda yapabilmeleri için çok yönlü bir rehberlik hizmeti verilmektedir.

Okulumuzda hem Yurtiçi üniversitelerine hem de Yurtdışı üniversitelerine yönelik hazırlık çalışmaları; ilgili düzey danışmanları ve Yurtiçi-Yurtdışı üniversite danışmanlık birimiyle ortak yürütülmektedir. Süreç hazırlık sınıflarımızdan başlayarak 12. sınıfın sonunda tercih danışmanlığına kadar devam etmektedir.

Ailelere Yönelik Çalışmalar:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin aileleri için de faydalanabilecekleri veya ihtiyaç duyabilecekleri  konularda her düzeyde ihtiyaca yönelik; veli konferansları, veli bilgilendirme toplantıları ve konusunda uzman kişilerin davet edildiği konferans ve paneller organize etmektedir.

Terakki Vakfı Okulları Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süpervizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışmaktadır.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://rehberlik.terakki.org.tr/

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım