IB Diploma Programı

IB Diploma Programı; barış dolu bir dünya için kültürlerarası anlayışa sahip ve diğer kültürlere saygılı, iletişim kuran, düşünen, risk alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, kendini tanıyan, araştırmacı, bilgili ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 2 yıllık bir üniversite öncesi programıdır.İsviçre'nin Cenevre kentinde 1968 yılında kurulan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun (IBO) yüksek akademik standartlarıyla tanınan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme - IBDP), öğrencilerin alacağı Anadil, Yabancı Dil, Bireyler ve Toplumlar, Bilimler, Matematik, Sanat ve Seçmeler isimli 6 grup dersten daha fazlasını sunar; Terakki'nin eğitim yaklaşımıyla uyum içindedir. Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge-TOK), Bitirme Tezi (Extended Essay-EE), Yaratıcılık, Etkinlik, Toplumsal Hizmet (Creativity, Action, Service - CAS) IB Diploma Programı'nın felsefesini oluşturan temel gerekliliklerle öğrenciler sınıfta yaşadıklarının yanı sıra gerçek bir yaşam deneyimi kazanır.
 

IB Diploma Programı, barış dolu bir dünya için kültürlerarası anlayışa sahip ve diğer kültürlere saygılı, iletişim kuran, düşünen, risk alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, kendini tanıyan, araştırmacı, bilgili ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 2 yıllık bir üniversite öncesi programıdır. Program 16-19 yaş arası gençlerin yükseköğrenim hayatlarında ve daha sonrasında başarılı olmaları için gerekli olan uluslararası akademik standartları sunar. Diploma Programı, 9. sınıfta Ön-IB olmak üzere 10. (IBDP 1) ve 11. (IBDP 2) sınıfta uygulanır. Diploma Programı bitirme sınavları 12. sınıfın başında yapılır.

Program, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelere girişte, her üniversitenin kendi kabul politikasına göre kabul ve/veya burs kararlarında etkili olabilmektedir.

IB Diploma Programı, Levent Yerleşkemizde 23 Nisan 2013 tarihinde kabul alarak 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı. Tepeören Yerleşkemizde ise 1 Mayıs 2018 tarihinde kabul alarak 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu; 1968'de İsviçre'nin Cenevre kentinde, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesidir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır.

Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri, iki yılın sonunda yapılan bitirme sınavlarında ve hazırladıkları ödev ve tezlerde başarılı oldukları takdirde uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Türkiye'de üniversiteye giriş öncesi akademik sistem dikkate alınarak Türk Okullarında yürütülen diploma programları MEB gerekliliklerine uygun bir biçimde hazırlanır.

IB Misyonu

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için sorgulayan, bilgili, ilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu sonuca ulaşmak için Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar ile çalışarak uluslararası eğitime ve değerlendirmeye dayalı hedef yükseltici programlar geliştirir.

Bu programlar; öğrencileri, kültürleri farklı olan bireylerin haklarını anlayan, aktif, tutkulu ve ömür boyu öğrenen bireyler olma yolunda teşvik eder.

IB Felsefesi

Yalnız Okul İçin Değil, Yaşam için, Yaşam Boyu Öğrenme

Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya ve incelemeye teşvik eden zorlu ödevler, kapsamlı ve dengeli IB öğretim programlarının gereklerini yerine getirme için başlıca araçlardır. Bu sayede, öğrencilerinin sınıf ortamında öğrendiklerini dış dünyanın gerçekleriyle ilişkilendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri sağlanır.

IB Diploma Programı'nda öğrencilerin sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olarak yetişmelerine büyük önem verilir. IB Organizasyonu, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri bilen, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş, farklı kültürlere ve yaklaşımlara saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

IB Diploma Programının Yararları

IB Diploma Programı öğrencilerinin üstün nitelikleri üniversiteler tarafından tanınmaktadır. Genel anlamda, diploma sahibi öğrenciler; dünya meselelerini uluslararası bir bakış açısı ile tartışmaya, yerel ve küresel toplumda önderlik etmeye ve destek sağlamaya hazırdırlar. Farklı ders alanlarında geniş bir perspektife sahip, derinlemesine çalışma konusunda da yeteneklidirler. Zorlayıcı sorular sorabilirler, aynı zamanda bir konuyu nasıl araştıracaklarını ve fikirlerini nasıl ifade edeceklerini bilirler. Farklı bakış açılarına sahip kişilerle iki veya daha fazla dilde iletişim kurabildikleri gibi, kendi kültür ve kimlikleri hakkında da yeterince sağduyuludurlar.

Uluslararası Diploma Neden Benzersizdir

 • 3 bağımsız programdan oluşan komple bir eğitim programıdır.
 • 1968 yılından bugüne biriktirdiği deneyimle yüksek kalitede eğitim sunar.
 • Zorlu değerlendirme programı dünyanın önde giden üniversiteleri tarafından kabul görür.
 • Yüksek standartlar okul ve öğretmen eğitimleri ve denetimleriyle sağlanır.
 • Uluslararası düşünceyi vurgular.
 • Eğitime pozitif bir bakış açısı vardır.

Uluslararası Diploma Uluslararası Eğitimi Nasıl Tanımlar?

 • Ortak kültür ve ortak dil sayesinde birlikte yaşamayı öğrenen ve gelişen dünya vatandaşları yetiştirmek.
 • Öğrencilerde kimlik bilinci ve kültürlerarası farkındalık geliştirmek.
 • Evrensel değerler oluşturmayı desteklemek.
 • Öğrenmeden zevk almayı sağlamak için merak ve araştırma ruhunu geliştirmek.
 • Öğrencileri bilgiye ulaşmak için gerekli becerilerle donatmak ve bu becerileri birçok farklı alanlarda kullandırmak.
 • Uluslararası bir içerikte yerel gerekliliklere cevap verebilmek.
 • Eğitim metotlarında çeşitlilik ve esneklik.
 • Uygun değerlendirme şekilleri ve uluslararası benchmarking (kıyaslama)
IB Öğrenci Profili

Bütün IB programları insanlığın ve paylaştığımız gezegenin ortak, yüksek amacına hizmet eden uluslararası bakış açısına sahip insanlar yetiştirmeyi hedefler.

IB Öğrencileri

 • Sorgulayıcıdır
 • Bilgilidir
 • Düşünür
 • İyi iletişimcidir
 • Prensip sahibidir
 • Açık görüşlüdür
 • İnsancıldır
 • Risk alır
 • Dengelidir
 • Yansıtıcıdır
Derslerin Geniş Spektrumu

IB Diploma Programı öğrencileri belirtilen her gruptan 6 tane ders alırlar Türkiye'de, "Ana Dil" ve "20. Yüzyılda Türkiye" dersleri Türkçe, diğer dersler ise İngilizce verilir.

 1. Grup: Anadil
 2. Grup: Yabancı Dil
 3. Grup: Bireyler ve Toplumlar
 4. Grup: Bilimler
 5. Grup: Matematik
 6. Grup: Sanat ve Seçmeliler
Özgün Öğrenme Fırsatları

IB Diploma Programı öğrencilerin okuyacağı 6 dersten daha fazlasını sunan bir programdır. IB Programını farklı kılan çekirdeğinde bulunan ve müfredatın bütünleyicisi olan 3 temel öğedir.

  1. Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge - TOK)

İçerden ve dışardan değerlendirilen disiplinler arası bir unsur olan Bilgi Kuramı, ders alanlarındaki bilginin farklı kavramlarını inceler. IB Diploma Programı öğrencileri 6 dersi aynı zamanda okudukları için, Bilgi Kuramı öğretmenleri, öğrencilerine, bir bilim adamı ya da ressamın problem çözmedeki yaklaşımını bir tarihçinin yaklaşımıyla karşılaştırmalarını söyleyebilirler.

  1. Bitirme Tezi (Extended Essay - EE)

Dışarıdan değerlendirilen, öğrencilerin 6 ders alanından birini seçerek yaptıkları, 4000 kelimelik bağımsız bir araştırma ödevidir. Bu, IB Diploma Programı öğrencilerinin, seçtikleri bir ders alanında uzmanlaşabilecekleri ve kendilerini üniversite çalışmalarına hazırlayabilecekleri yollardan bir tanesidir.

  1. Yaratıcılık, Etkinlik, Toplum Hizmeti (Creativity, Action, Service - CAS)

Yerel ve küresel toplumda yaratıcı, faal ve toplumsal hizmete dönük etkinlikleri kapsayan, iki yıl boyunca süren ve devamlılık gerektiren bir çalışmadır. CAS çalışmaları öğrencilerin sınıfta yaşadıklarının ötesinde gerçek hayat tecrübeleri kazanmasına fırsat tanır.

Uluslararası Tanınırlık Standartları

IB Diploma Programı yüksek akademik standartlarıyla tanınır. Değerlendirme çeşitlidir ve her dersten hazırlanan ödev, proje, rapor ve final sınavları ile toplamda iki yıl sürer. Öğrencilerin çalışmaları, IBO tarafından gözlemlenen ve titizlikle eğitilmiş olan uluslararası bir kurul tarafından değerlendirilir.

Dersler 1-7 puan aralığı üzerinden değerlendirilir, Bilgi Kuramı (TOK) ve Bitirme Tezi (EE) için de ayrıca 3 ek puan alabilirler. Toplam 6 dersten de başarı gösteren ve minimum 24 puanı (maksimum 45 puan) almayı başaran öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 24 puan altında kalanlar ise başarılı oldukları her ders için sertifika almaya hak kazanırlar.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım