Lise Kimya

Kimya Bölümü olarak Atatürk ilke ve inkılapları ışığı altında çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini deneyler, projeler, etkinlikler ve teknolojik altyapımızla geliştirirken sadece kimya alanında değil, her alanda kendilerinde fark yaratacakları yüksek kaliteli bir eğitim sunmaktayız.

Hedeflerimiz

Bu eğitimi verebilmek için temel hedeflerimiz,

  • Öğrencilerimizin çocukluktan getirdikleri merak duygularını korumak,
  • Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek,
  • Teknolojik imkanları kullanarak öğretim yöntemlerimizi farklılaştırıp zenginleştirmek,
  • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yükseköğretime hazırlanmalarını sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası projelere katılarak başarılar elde etmektir.
Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimizdeki merakın korunması ve geliştirilmesi için Kimya derslerinde onları laboratuvar kullanmaları için özendirmekteyiz. Öğrencilerimizin gerekli kazanımları elde etmeleri amacıyla deney tasarımları yapabilmeleri ve uygulamaları için uygun çalışma yöntemlerini belirlemekteyiz. Kimya derslerinde her sınıf seviyesinde öğrencilerin haftada en az bir kere deney çalışması yapması esastır. Güvenlik standartlarının tam sağlandığı laboratuvarımızda yapılan deney çalışmalarının raporlarını bilimsel ölçütlerde değerlendirip, öğrencilerimize geri bildirim yapmaktayız.

Öğrencilerimizi, ders için yapacakları araştırmalar için özendirmekte ve bu çalışmalar için teşvik etmekteyiz. Derslerimizi laboratuvarlarda ve sınıflarda bilgisayar destekli olarak işlemekteyiz. Konu ile yaşantı arasındaki bağlar kurarak ve bilgiyi öğrencilerin yapılandırdığı, yaparak yaşayarak öğrendikleri öğrenme ortamları hazırlamaktayız. Aynı zamanda 9. sınıf öğrencilerimizin evden interaktif olarak ders dışı çalışmalar yapabilmeleri için Moodle programı uygulamasını kullanmaktayız.

Öğrencilerimizi yazılı sınavların yanı sıra konu kavrama sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve bu eksikleri gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

Ders dışı zamanlarda, her sınıf seviyesinde yaptığımız etüt çalışmalarının yanı sıra YGS ve LYS hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel ve küçük gruplarla düzenli olarak çalışmalar yapmaktayız. 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin YGS-LYS çalışmalarını birebir takip etmekteyiz. Değişen öğretim programlarını dikkatle değerlendirmekte ve buna göre YGS ve LYS çalışmalarını şekillendirmekteyiz.

Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi TÜBİTAK araştırma projelerine yönlendirmekle beraber uluslararası proje çalışmalarına katılmalarını teşvik etmekteyiz. Bilimin rehberliğinde yürüttüğümüz ve geliştirdiğimiz uygulamalarımızı TERAKKİ okullarına yakışır şekilde sürdürmenin heyecanını duymaktayız.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım