Beden Eğitimi ve Spor

Genel Eğitim ve Öğretim yapısının önemli bir parçası olan Beden Eğitimi ve Sporun temel amacı, öğrencilerin fiziksel etkinlikleri yani  hareketler yoluyla eğitim ve öğretimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

Günümüzde hızlı, teknolojik gelişmelerle birlikte, Beden Eğitimi ve Sporun insan yaşamındaki önemi gün geçtikçe artmış ve eğitim amaçlarının insanlara kazandırabileceği önemli bir disiplin haline gelmiştir.

Beden Eğitimi ve Spor bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlayan bir bilim dalıdır. Eğitim, Beden Eğitimi ve Sporun en önemli boyutlarından biridir. Beden Eğitimi ve Spor aktiviteleri bu boyutuyla ele alındığında iki şekilde değerlendirilmesi gerekir:  “Spor için Eğitim “ve “Eğitim için Spor ”. Spor için eğitimde, spor bir amaçtır. Sportif performansın en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır.

Hedeflerimiz
  • Zihin – Beden bütünlüğü içinde eğitim vermek,
  • Beden eğitiminin genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesinden hareketle, beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu eğitimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,.
  • İnsan organizmasının optimum gelişmesi için büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinlikler yapmak,
  • Serbest zamanların kullanımına katkıda bulunmak,
  • Beden eğitimi ile kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlamak,
  • Duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunarak oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlamak,.
  • Psikomotor becerileri geliştirmek,
  • Karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunmak,
  • Öğrencileri yetenek ve istekleri doğrultusunda sportif performans eğitimine yönlendirmektir.
Öğretim Uygulamalarımız

Öğrenciler, öncelikle eğlenmek için, sonra özgüvenlerini kazanmak ve kendilerini kanıtlamak için spor yaparlar. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü henüz gelişimi devam eden öğrencinin genel ve çok yönlü gelişmesini sağlamak için beden eğitimi derslerinde oyun ve yarışmaların yanı sıra sportif gelişime yönelik çalışmaların da göz ardı edilmediği bir uygulama içindedir.

Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Ancak öğrencilerimiz, çabanın ve takım ruhunun en az birincilik kadar önemli olduğunu, her türlü sonucun normal kabullenilmesi gerektiğini öğrenir.

Öğrencilere sunulan spor olanakları ile Spor Tesisleri, Beden Eğitimi ve Spora verilen önem nedeniyle diğer eğitim kurumlarıyla kıyaslanamayacak oranda geniş ve zengindir. 5 yaş yüzme havuzundan yetişkin yüzme havuzuna, spor salonlarından fitness salonlarına kadar pek çok birime sahiptir.

Terakki Vakfı Okulları’ndaki Spor Tesisleri, Beden Eğitimi dersleri dışında da, okul takımlarının antrenmanları, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri açısından da sürekli olarak kullanılmakta, spor okullarımızda gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmiştir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım