2.Sınıf


Türkçe

Türkçe dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Dinlediğini, izlediğini anlayan ve yorumlayan,
 • Kendisini söz, yazı ya da görsel sunular ile amaca uygun olarak ifade eden,
 • Okuma alışkanlığını ve zevkini kazanarak sözcük dağarcığını zenginleştiren,
 • Estetik duyguları gelişmiş,
 • Edebiyat yoluyla yerel ve küresel kültürü tanıyan,
 • Bilimsel eleştiri yapabilen, doğru, yapıcı, yaratıcı düşünme yollarına sahip, bireyler olmaları hedeflenir.

Türkçe dersinde etkinlikler, diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantı kurularak işlenir. Tüm çalışmalarda öğrenci merkezli yaklaşım esas alınır. Hayat Bilgisi PYP üniteleri ile bağlantılı içeriğe sahip kitaplar seçilir ve ünitenin işlendiği süre boyunca okunur. Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinlikler, yazarlarla yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları ile okunan kitaplar değerlendirilir. Masal, fabl, öykü, şiir, anı türlerinde metinler okunur. Seçilen metinler, tür özelliklerine göre incelenir. Dil bilgisi kuralları bu metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilir. Şiir, öykü, masal yazma çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimizin yazılı, görsel ve işitsel kaynakları bilgi aracı olarak doğru ve etkin kullanmaları önemlidir. Bu nedenle okul kütüphanemizde her hafta dönüşümlü olarak bir ders saati kitap okumaya bir ders saati de bilgi okur-yazarlığı çalışmalarına ayrılmıştır.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin; olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

Bu hedef çerçevesinde eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki gelişim ve değişimler takip edilir. Hayat Bilgisi dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantısı sağlanarak işlenir. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, ulusal ve uluslararası projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Ünitelerin başlangıcında gönderilen bültenler aracılığı ile çalışmalarımız hakkında veli bilgilendirmeleri yapılır.

Matematik

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve kullanabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen bireyler olmaları hedeflenir.

2. sınıf matematik programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Etkinliklerde;

 • Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel olarak etkin olmalarına,
 • Kendilerini sözlü ve yazılı ifade etmelerine,
 • Yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını kullanmalarına,
 • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 • Öğrendiklerini sorgulamalarına,
 • Dönüşümlü düşünmelerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları sağlanır. Matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan ve materyallerden faydalanılır, akıllı tahta üzerinde uygulamalar yapılır.
İngilizce

İngilizce dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili, kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız PYP temalarıyla ilişkilendirilerek sürdürülür.

2. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikâyelerdeki ana fikri, karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilirler. Karşılarındaki kişiye ilgi alanları ile ilgili soru sorabilir; soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirler. Verilen konularda kısa paragraflar yazabilirler.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersi, duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir derstir. Öğrenciler, bu derste yaptıkları resim çalışmaları ile kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade ederken çevreyi algılama biçimlerini de ortaya koyarlar.

Görsel Sanatlar dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Sanata ve kültürel değerlere saygılı,
 • Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini sahip,
 • Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade eden,
 • Sanat eserlerini yorumlayabilen,
 • Görsel algıları kavrayıp, bütünselden tekile biçim ilişkilerinin farkına varan,
 • Mekân – nesne bağlantısını algılayarak, bu algıyı resimsel yolla ifade eden,
 • Resimsel anlatım yoluyla, düşünsel kavramları görselleştiren bireyler olmalarına katkı sağlamak hedeflenir.

Görsel Sanatlar dersi, duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir derstir. Öğrenciler, bu derste yaptıkları resim çalışmaları ile kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade ederlerken çevreyi algılama biçimlerini de ortaya koyarlar.

Görsel Sanatlar dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır.

Müzik

Müzik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Sesleri genel özellikleriyle tanımaları,
 • Sesler arasındaki temel ilişkileri kurmaları,
 • Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanmaları,
 • Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini yönlendirmeleri,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
 • Sözlü müzik yoluyla konuşma becerilerini geliştirmeleri,
 • Müzik etkinliklerine katılmaktan zevk almaları hedeflenir.

Ders içeriği görsel-işitsel, matematiksel-mantıksal ve müzik zekalarını geliştirici oyunlar ve etkinliklerle desteklenerek öğrenme süreci mümkün olduğunca zevkli hale getirilir.

Müzik eğitimi bir bütün olarak kabul edilerek dersler bu bütünlüğe uyacak şekilde işlenir. Müzik parçalarının öğretiminde, kulak eğitimi, müzik dinletme gibi etkinliklerin birbirleriyle kaynaşmış olmaları ve birbirlerine bağlanmaları sağlanır.

Müzik dersi, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden de yararlanılır.

Sonraki sınıf düzeylerinde yapılacak branş çalışmalarına hazırlık amacıyla solfej ve nota eğitimi verilir. Yapılan çalışmalar konser ve etkinliklerle pekiştirilir.

Beden Eğitimi ve Oyun

Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin:

  • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma,
  • Adil oyun oynama,
  • Grupla çalışma,
  • İletişim kurma ve gözlem yapma,
  • Hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımızın içerisinde:

 • Sekme, galop, koşu,
 • Küçük nesneleri atma ve atlama,
 • Dengeli yürüme ve dönme,
 • Yuvarlanma ve öne takla,
 • İp atlama,
 • Top atma – tutma – vurma,
 • Juggling,
 • Kurallı takım oyunları,
 • Yüzme,
 • Yapay kaya tırmanışı çalışmaları yer alır.

Derslerimiz oyun yoluyla öğrenme temellidir. Derslerimiz diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılı olarak işlenir. Beden Eğitimi dersi sağlıklı insandan, sağlıklı topluma ulaşmanın temel taşlarından biridir. Sportif etkinlikler okullarımızda, insanı çok yönlü olarak hayata hazırlamayı amaçlayan çağdaş eğitim sisteminin önemli bir aracıdır.

Bilişim Teknolojileri

Hızla değişen dünyada, 21. yüzyıla ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirebilmek, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun ve doğru bir Bilişim Teknolojileri (BT) eğitimi vermenin önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüz dünyasında her bireyin usta bir dijital okuryazar olması gereklidir.

Bilişim Teknolojileri dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yapmaları,
 • Kelime işlemci programı kullanarak cümleler oluşturmaları,
 • Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak kullanmaları,
 • Bilgisayarda oluşturulan metin parçalarının taşınabileceğini ve kopyalanabileceğini fark etmeleri,
 • Bilgisayarda bilgileri uygun biçimde saklayabilmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimize bilgisayar okuryazarı olmak dışında, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini almak konusunda da bilgiler verilir. Ayrıca bu ders içerisinde öğrencilerimiz, bilgisayarın yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini fark ederler.

Bilişim Teknolojileri dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerimiz diğer derslerle bağlantılı olarak; eğitici oyun programları kullanır, resimler çizer, yazılar yazar, afişler hazırlarlar.

Bilişim Teknolojileri Bölümü web sitemizi aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://bilisim.terakki.org.tr

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Hayal gücü zengin, yaratıcı ve spontan,
 • Bireysel farkındalığı ve özgüveni olan,
 • Kendini sözel ve bedensel olarak ifade eden,
 • İletişime açık ve etkin dinleme becerisine sahip,
 • İş birliği yapan, sorumluluk sahibi, katılımcı ve grupla birlikte çalışabilen,
 • Bağımsız düşünen, araştıran-sorgulayan, gözlem yapan ve kendi özgün ürününü ortaya koyan,
 • Olaylara ve olgulara eleştirel bir gözle bakabilen,
 • Oyun yoluyla kişisel tercihlerini özgürce ortaya koyan,
 • Toplumsal duyarlılığa sahip, empati becerisi olan,
 • Estetik duyguları gelişmiş, sanata duyarlı bireyler olmaları hedeflenir.

Yaratıcı Drama derslerinde eğitsel oyun, dramatizasyon, kukla, yaratıcı dans, yaratıcı yazma, rol oyunu ve doğaçlama çalışmalarına yer verilir. Disiplinler arası iş birliğini sağlamak amacıyla PYP temaları doğrultusunda diğer derslerle ortak çalışmalar yürütülür. Ünite sonrası küçük performanslar gerçekleştirilip kültür merkezlerinde, sınıf katlarında, bahçede öğrencilere ve velilere sergilenir.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra her yıl birçok ders dışı etkinlik de yürütülür. Bunlardan en önemlileri her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlen "Dostlarımız" projesi ile 20 – 27 Mart Haftası düzenlenen "Tiyatro Haftası" etkinlikleridir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım