Sosyal Etkinlikler

Okulumuz, öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanında sosyal yönden gelişmeleri için de onlara her türlü desteği sağlar.

Levent Yerleşkesi Sosyal Etkinlik Listesi

Algoritma ve Kodlama Oyunları Kulübü
Algoritma ve Kodlama Oyunları Kulübünde öğrencilerimiz farklı uygulamaları kullanarak algoritma ve kodlama eğitimi alır.
App Club
App Club'da öğrencilerimiz, kişisel iPad'lerini kullanarak İngilizce uygulamalar üzerinde dil becerilerini geliştirecekleri ve keyifli vakit geçirecekleri etkinlikler yapar.
Bale Kulübü
Bale Kulübü, öğrencilerimizin soyut düşünme becerisini geliştirirken yön bulma, müziğe göre hareket etme, düşünme ve konsantrasyon gibi çeşitli becerilerini artırmayı amaçlar. Öğrencilerimiz bu kulüpte klasik balenin temel pozisyon ve duruşlarını, vücut esnekliğine yönelik çeşitli bale egzersizlerini öğrenir.
Basketbol Kulübü
Basketbol Kulübünde öğrencilerimiz, basketbolun tekniklerini (top sürme, pas, şut, turnike vb. temel teknikler) öğrenir ve basketbolun gelişimini, yeni kurallarını yakından takip eder.
Çizgi Film Kulübü
Çizgi Film Kulübünde öğrencilerimiz, çizgi film yapımını, klasik animasyon sanatını ve kurallarını, klasik animasyonun nasıl yapıldığını; bir çizgi kahramanının nasıl hareket ettiğini, konuştuğunu öğrenir. Filmin animasyonundan, boyanmasına, seslendirmesine kadar her aşamasını kendilerinin üstlendiği filmler yaparlar. Yapılan Çizgi Filmin DVD’si de her sene öğrencilere teslim edilir.
Drama Club
Drama Club'da öğrencilerimiz, İngilizce drama çalışmalarıyla İngilizceyi günlük yaşamda doğal bir biçimde öğrenme fırsatı bulur. Bu kulüp; İngilizcenin sadece sınıf ortamında değil, gerçek yaşamda da kullanıldığının farkındalığını yaratmayı ve İngilizceyi eğlenceli bir ortamda yaşayarak, oyunculuk becerilerini de sergilemelerini sağlamayı amaçlar. Seçilen bir İngilizce hikayeyi oyunlaştırarak sahnelerler.
English Fun Club
English Fun Club'da öğrencilerimiz, İngilizce masalları müzik eşliğinde seslendirerek canlandırma çalışmaları yapar.
Halk Oyunları Kulübü
Halk Oyunları Kulübünde öğrencilerimiz arasında birlik, dayanışma ve duygu bütünlüğü sağlanarak "Türk Halk Dansları" en doğru biçimde aktarılır.
Hentbol Kulübü
Hentbol Kulübünde öğrencilerimiz, hentbolun temel tekniklerini ve kurallarını öğrenirken, hentbolun gelişimini yakından takip eder.
Heykel Kulübü
Heykel Kulübünde öğrencilerimiz, farklı malzemeler kullanarak üç boyutlu heykel yapar.
Maker Kulübü
Maker Kulübünde öğrencilerimiz; yapma içgüdüsünü, teknoloji ve paylaşım araçlarıyla kolayca dışa vurur. Fikirden, üretime geçer. Aynı ürünleri oluşturmak yerine bireysel ve farklı ürünler ortaya çıkarırlar. Öğrencilerimiz; risk almayı, özgürce karar vermeyi, rekabet yerine paylaşımı, satın almak veya tüketmek yerine üretmeyi ve proje tabanlı iş yapmayı öğrenir.
Masa Tenisi Kulübü
Masa Tenisi Kulübü, öğrencilerimizin temel teknik bilgileri öğrenmesinin yanı sıra vücudun sinir – kas sistemi uyumunun sağlanması, karar verme ve dikkat yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.
Masal Zamanı Kulübü
Masal Zamanı Kulübünde öğrencilerimiz, masal türü özellikleri ve dramatizasyon çalışmaları yapar.
Media Club
Media Club'da öğrencilerimiz, dil becerileri ve yaratıcılıklarını kullanarak İngilizce videolar çeker. Yapılan röportajlar, ilgilerini çeken konu başlıklarıyla ilgili oluşturulan videolar Moodle sayfası üzerinden paylaşılır.
Modern Dans Kulübü
Modern Dans Kulübünde öğrencilerimize özgürce ve rahat hareket edebilme duygusu aşılanarak, ritim oyunları ile dans eder. Dans çalışmalarımız sadece klasik bale ile sınırlı kalmaz, çeşitli ülke danslarını ve modern dans çalışmalarını da kapsar.
Music Clip Club
Music Clip Club'da öğrencilerimiz, İngilizce şarkı sözleri yazıp seslendirerek, çizgi film kulubü ile iş birliği içinde bir müzik klibi oluştururlar.
Musical Clip Club
Musical Clip Club'da öğrencilerimiz, okudukları İngilizce hikayelerle ilgili şarkı sözleri yazıp seslendirir ve çizimler yapar.
Origami Kulübü
Origami Kulübünde öğrencilerimiz, kağıt katlama ile el- beyin koordinasyonu çalışmaları yapar.
Resim Kulübü
Resim Kulübü, öğrencilerimizin farklı boya ve malzemelerle teknik ve tasarım alanında yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını amaçlar.
Satranç Kulübü
Satranç Kulübünde öğrencilerimiz, farklı birçok yeteneği olan satranç taşlarını belirli bir amaç doğrultusunda kullanarak planlama yapmayı, koordinasyonu ve zamanı işlevsel kullanmayı öğrenir.
Temel Cimnastik Kulübü
Temel Cimnastik Kulübü'nde öğrencilerimiz, estetik gelişimin ve bedensel ifadeyi bir arada yaşar. Ruh ve bedenin birbirini desteklediği ortak bir dil geliştirir.
Tiyatro Kulübü
Tiyatro Kulübünde öğrencilerimiz; mimik, diksiyon, dikkati bir noktada toplayabilme, taklit yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Öğrencilerimiz oyunlarını yıl sonunda sergiler.
Voleybol Kulübü
Voleybol Kulübünde öğrencilerimiz, voleybolun tekniklerini öğrenirken, voleybolun gelişimini ve yeni kurallarını yakından takip eder.

Tepeören Yerleşkesi Sosyal Etkinlik Listesi

Bale Kulübü
Bale Kulübü, öğrencilerimizin soyut düşünme becerisini geliştirirken yön bulma, müziğe göre hareket etme, düşünme ve konsantrasyon gibi çeşitli becerilerini artırmayı amaçlar. Öğrencilerimiz bu kulüpte klasik balenin temel pozisyon ve duruşlarını, vücut esnekliğine yönelik çeşitli bale egzersizlerini öğrenir. Yıl sonunda sene boyunca yaptıkları çalışmaları sergiler.
Basketbol Kulübü
Basketbol Kulübünde öğrencilerimiz, basketbolun tekniklerini (top sürme, pas, şut, turnike vb. temel teknikler) öğrenir ve basketbolun gelişimini, yeni kurallarını yakından takip eder.
Çizgi Film Kulübü
Çizgi Film Kulübünde öğrencilerimiz, çizgi film yapımını, klasik animasyon sanatını ve kurallarını, klasik animasyonun nasıl yapıldığını; bir çizgi kahramanının nasıl hareket ettiğini, konuştuğunu öğrenir. Filmin animasyonundan, boyanmasına, seslendirmesine kadar her aşamasını kendilerinin üstlendiği filmler yaparlar. Yapılan Çizgi Filmin DVD’si de her sene öğrencilere teslim edilir.
Çocuk Tiyatrosu Kulübü
Çocuk Tiyatrosu Kulübü, öğrencilerimizin kendini çeşitli yollarla (tiyatro, müzik, drama, dans) ifade etmesine yönelik planlanan uygulamalı çalışmalar içerir. Öğrencilerimiz, rol oynama ve doğaçlama çalışmaları başta olmak üzere, ortak seçilen bir metin çerçevesinde çeşitli sanat disiplinlerinden de faydalanarak çalışmalar yapar. Süreç sonunda kolektif çalışma ile grupça tasarlanmış estetik özellikler taşıyan bir sahne performansı sergilerler.
Çocuk Yogası Kulübü
Çocuk Yogası Kulübünde öğrencilerimiz doğru nefes almayı öğrenerek yoga duruşları ile birlikte esner ve zihnini rahatlatır, kaslarını kuvvetlendirir, odaklanma ve yaratıcılık becerilerini geliştirir.
English Fun Time Club
English Fun Time Club'da öğrencilerimiz; hikâye canlandırma, oyunlar, şarkı ve daha birçok destekleyici aktiviteyle İngilizce dil öğrenme süreçleri desteklenir.
Eskrim Kulübü
Eskrim Kulübünde öğrencilerimiz, fiziksel ve zihinsel özelliklerini birlikte en iyi şekilde kullanmayı öğrenir. Strateji geliştirme ve taktik uygulama becerilerini geliştirir.
Futbol Kulübü
Futbol Kulübü; performans antrenmanlarıyla birlikte futbol branşının teknik- taktik, koordinasyon, sürat, çabukluk ve dayanıklılık gibi oyun becerilerini öğrencilerimize kazandırmayı amaçlar.
Gitar Kulübü
Gitar Kulübü, gelecekte kurulacak “Terakki Gitar Orkestrası”nda çalacak bireyler yetiştirmeyi ve öğrencilerimizin müzik kültürlerini çağdaş bir çerçeve içinde geliştirmeyi, müzik yoluyla kendilerini ifade edebilmelerini sağlamayı, yaratıcı yönlerini de desteklemeyi ve sanatsal algılarını güçlendirmeyi amaçlar.
İzcilik / Doğa Kulübü
İzcilik/Doğa Kulübü öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden gelişmesini sağlamayı amaçlar. En zor koşullarda dahi yaşamını sürdürebilmesine yardımcı olacak beceriler kazanır.
Maker Kulübü
Maker Kulübünde öğrencilerimiz; yapma içgüdüsünü, teknoloji ve paylaşım araçlarıyla kolayca dışa vurur. Fikirden, üretime geçer ve proje tabanlı iş yapmayı öğrenirler. Bu kulüpte öğrencilerimiz motor becerilerini hayal güçleriyle birleştirerek lego parçalarıyla ürünler ortaya çıkarır.
Masa Tenisi Kulübü
Masa Tenisi Kulübü, öğrencilerimizin temel teknik bilgileri öğrenmesinin yanı sıra vücudun sinir – kas sistemi uyumunun sağlanması, karar verme ve dikkat yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.
Media Club
Media Club'da öğrencilerimizin İngilizce hikâye yazmak, poster yapmak ve gazete oluşturmak için web araçlarını nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini amaçlar. İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme, araştırma yapma ve karar verme becerilerini geliştirir. Okulumuzda düzenlenecek Spelling Bee ve Terakkivision etkinliklerimizle ilgili haberler, PYP temalarımız ile ilgili araştırma yapacakları kulübümüzde ayrıca online hikayeler okuma ve yazma çalışmaları da gerçekleştirecekler.
Modern Danslar Kulübü
Modern Danslar Kulübünde öğrencilerimiz, doğru duruş biçimlerini ve vücutlarını doğru kullanmayı öğrenir, ritim duygusunu geliştirir. Yıl sonunda sene boyunca yaptıkları çalışmaları sergiler.
Resim Teknikleri Kulübü
Resim Teknikleri Kulübünde öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini farklı materyal, araç ve teknikleri kullanarak ifade etme olanağı bulur. Öğrencilerimiz çevrelerindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek iki ve üç boyutlu çalışmalarını oluşturur. Sanat elemanlarından renk, çizgi ve biçim/şekil ilişkisini incelemenin yanı sıra yerli ve yabancı ressamları tanıyıp bu ressamların eserlerinden yola çıkarak uygulamalı eser yorumlama çalışmaları yaparlar.
Satranç Kulübü
Satranç Kulübünde öğrencilerimiz, farklı birçok yeteneği olan satranç taşlarını belirli bir amaç doğrultusunda kullanarak planlama yapmayı, koordinasyonu ve zamanı işlevsel kullanmayı öğrenir.
Tenis Kulübü
Tenis Kulübünde öğrencilerimiz, tenisle ilgili temel beceri ve koordinasyonunu geliştirir.
Yelken Kulübü
Yelken Kulübü; rüzgarı ve denizi anlamayı, rüzgar ve denizle birlikte hareket etmeyi ve doğayı ve denizi sevmeyi amaçlar.
Zumba Kids Kulübü
Zumba Kids Kulübünde öğrencilerimiz, çeşitli müzik ve dans türleriyle (merengue, salsa, cumbia, reggaeton vb…) dans ederken vücut dengesini kurar, yaratıcılık, koordinasyon gibi çeşitli becerilerini de geliştirir.
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım