Okul Veli İletişimi

Okul Yönetimi – Veli Görüşmeleri

Velilerimizin bilgilenme, sorularına cevap alabilme, düşünce, fikir ve önerilerini yönetime iletebilmeleri amacıyla, hafta içi her gün tüm yöneticilerle görüşme imkanları vardır. Olağanüstü durumlar dışında, velilerimizin görüşme taleplerini ileterek, ilgili yöneticiden randevu almaları, görüşmenin niteliğini yükseltecektir.

Gelişen, yenilenen ve öğrenen okul yaklaşımı içinde, okul ve velinin birbirini duyup anlamasını, doğru ihtiyaçların saptanıp, hedeflere eklenmesi açısından önemli ve değerli görüyor, soru, öneri düşünce ve fikirlerinizi bekliyoruz.

Veli Toplantıları

Veli toplantıları, okul – aile işbirliğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardır. Bir öğretim yılı süresince, en az üç genel veli toplantısı düzenlenir. Öğretim yılı başında, gerçekleştirilen veli toplantısının temel hedefi, öğretmen ve velilerimizin tanışması, her ders düzeyinde, hedeflerimiz, ölçme-değerlendirme yaklaşımımız ve uygulamalarımız ile ilgili velilerimizin bilgilendirilmesidir.

Yıl içerisinde yapılan diğer veli toplantıları bireysel veli-öğretmen görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilir.

Bu toplantılara katılımınız, eğitim hedeflerimize ulaşmada bizler için çok önemlidir.

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

Her eğitim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri, okul yönetimince planlanarak, velilerimize genel veli toplantılarında bildirilir. Velilerimizin bu görüşme programı doğrultusunda hareket etmeleri, öğretmenlerimizin eğitim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bireysel veli - öğretmen görüşmelerine önem verilmesi, öğrencmizin yıl içindeki gelişiminin takip edilmesini, ortaya çıkabilecek bazı sorunların önceden belirlenmesini ve önlenmesini sağlar. Mevcut sorunların tanımlanması ve çözümlenmesi sürecini de hızlandırır.

Yönetim – Rehber Danışman – Veli Görüşmeleri

Yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimleri ve sosyal uyum süreçleri farklı birimler tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan çocuklarımızın velilerine yönelik görüşme programları planlanır. 

Çocuklarımızın çok yönlü değerlendirilmelerini ve okul–aile tutum birliğinin geliştirilerek önlemlerin alınmasını sağlayan görüşme programları, çocuklarımızın eğitim hayatlarını kolaylaştırır.

Yazılı Duyurular

Okul yönetimi yazılı duyuruları; K12NET Öğrenci Bilgi Sistemi, e-posta veya çocuklarımız aracılığıyla velilerimize iletir.

Velilerimizden, iletilen her yazıyı dikkatle okumaları, gerekli durumlarda çocuklarımızla paylaşmaları beklenir. Okula geri dönüşü istenen yazıların, belirtilen tarihte okula geri gönderilmemesi, bu bilgilerin değerlendirmeye alınmasını engellemektedir. Velilerimizin duyarlı yaklaşımları bu engeli ortadan kaldıracaktır.

Duyuruları çocuklarımızdan düzenli olarak alamayan velilerimizin, okul yönetimi ve grup öğretmeniyle iletişime geçerek işbirliği yapmaları beklenir.

Veli Seminerleri

Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak yıl içerisinde velilerimizin ihtiyaçları da değerlendirilerek eğitim programları ve seminerler düzenlenir. Seminer tarihlerimiz ve konu başlıkları en az bir hafta öncesinden velilerimize iletilir. 

Bültenler

Öğretim yılı başında ve her tema sonunda; tema boyunca yapılan çalışmalar ve sorgulama süreciyle ilgili, bir sonraki temada yapılması planlanan çalışmalar ve etkinliklerle ilgili velileri bilgilendirmek amacıyla “Veli Bülteni” hazırlanır.

Bültenler K12Net sistemi “Duyurular” alanında yayımlanır. Bültenin yayımlandığı bilgisi e-posta ile velilere bildirilir.

Kurullar

Okulumuzda, Okul Aile Birliği aracılığı ile velilerimizin okul yaşantısına katılımları sağlanır. Birliğin oluşum aşamasında velilerimiz yazılı olarak bilgilendirilir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım