IB İlk Yıllar Programı

Levent Yerleşkemizdeki anaokulu ve ilkokulumuz, 15 Ağustos 2014 tarihinde IB PYP dünya okulu oldu.

Anaokulumuzda ve İlkokulumuzda "Sorgulayıcı Öğrenme" ilkesine dayalı ve "Öğrenci Merkezli" PYP çerçevesinde eğitim verilir. Terakki, eğitim anlayışıyla paralellik gösteren PYP ile bilimsel düşünme yöntemini kavramış, sorgulayan ve soru sormasını bilen, yaratıcı, araştırmaya meraklı, insanlara ve çevreye saygılı, kendisi ile barışık, özgüveni gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International Baccalaureate - IB); 1968'de İsviçre'nin Cenevre kentinde, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Uluslararası eğitim alanında lider bir organizasyon olan IB, tüm dünyadaki öğrencilerin aktif, çok yönlü ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini destekler.

İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme - PYP); pek çok ulusal eğitim sisteminde yer alan başarılı araştırmalar ve uygulamalar ile uluslararası okullardaki bilgi ve deneyim zenginliğinden yararlanarak, 3 - 12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici, mücadele etmelerine olanak sağlayan ve önemli bir öğretim programı oluşturur. PYP’yi yönlendiren güç, uluslararası eğitimin geleceği ve yapısıyla ilgili düşünce sistemidir. Bilginin tek başına yeterli olmadığı bu programda; uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi öngörülür. PYP okullarında eğitim gören öğrencilerin yasası olarak tanımlanan “evrensellik” inançları ve değerleri belirler. PYP; evrensel inanç ve değerler, dil, matematik, bilim ve teknoloji, sosyal bilimler açısından bakıldığında öğrenme sonuçlarının keşfedildiği bir araç olur.

IB Misyonu

IB, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon; zorlayıcı uluslararası eğitim programları ve disiplinli değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışır.

Bu programlar, dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder.

IB Öğrenen Profili

PYP, aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşan uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

IB Öğrencileri

 • Sorgulayıcıdır
 • İletişim kurar
 • Düşünür
 • Risk alır
 • Bilgilidir
 • Prensiplidir
 • Duyarlıdır
 • Açık fikirlidir
 • Dengelidir
 • Dönüşümlü düşünür
IB İlk Yıllar Programı’nda Beceriler

PYP, öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayalı bir programdır. Sorgulama, ders boyunca öğretmenin sorularla yönlendirmesi ile açık olarak gözlemlenebilir. Bu soruların bazıları o anda cevaplanır, bazıları ise başka bir zamanda daha fazla ve daha derin araştırma yapılması için bırakılır. Öğrenci, öğrenme sürecinin ortasında yer alır ve öğretmen etkili bir eğitim ortamı oluşturmaktan ve öğrenci için kaynak olmaktan sorumludur. Öğretmenin etkin olduğu metodların yanı sıra artık öğrenci kendi eğitimi için daha fazla sorumluluk almaya başladığından, öğretmenin öğretici rolü daha azdır. Sorgulama metoduyla PYP, eğitim ve öğrenime çağdaş bir yaklaşım getirir.

Öğrencilerin amaca uygun sorgulama yapabilmeleri, yaşama ve daha sonraki eğitimlerine iyi hazırlanabilmeleri için temel beceriler olarak nitelenen becerilerin yanı sıra birçok diğer beceriyi de kazanmaları gerekir. Bunlar:

Sosyal Beceriler

 • Sorumluluğu kabul etme
 • Başkalarına saygı
 • Başkaları ile birlikte çalışabilme
 • Çatışmaları çözümleyebilme
 • Grup kararı alabilme
 • Çeşitli rollere uyum sağlayabilme

Araştırma Becerileri

 • Soru oluşturma
 • Gözlem
 • Planlama
 • Veri toplama
 • Verileri kaydetme
 • Verileri düzenleyebilme
 • Verileri yorumlayabilme
 • Araştırma sonuçlarını sunabilme

Düşünme Becerileri

 • Bilgi edinebilme
 • Anlama
 • Uygulama
 • Analiz edebilme
 • Sentez yapabilme
 • Değerlendirme
 • Diyalektik düşünme (farklı düşünceleri de göz önüne alarak)
 • Düşünme üzerine düşünme

İletişim Becerileri

 • Dinleme
 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma
 • Sözlü olmayan iletişim

Kendi Kendini İdare Etme Becerileri

 • Büyük kas becerileri
 • Küçük kas becerileri
 • Alan/boyut bilinci
 • Organizasyon
 • Zaman yönetimi
 • Güvenlik
 • Sağlıklı yaşam tarzı
 • Davranış kodları/biçimleri
 • Bilinçli seçimler
IB İlk Yıllar Programı’nda Tutumlar

PYP; kavramların, bilginin ve becerilerin yanı sıra öğrencilerimizin geliştirmelerini istediğimiz tutumları da bilinçli bir şekilde ve açıkça yazılı öğretim programına dahil eder. Değerlendirme kriterleri de oluşturulurken bu tutumlar dikkate alınır.

Değer verme: Dünyanın ve insanların güzelliklerini ve mükemmelliklerini takdir etmek.

Kendini Adama: Kendini öğrenmeye odaklamak, kişisel disiplin ve sorumluluk göstermek.

Güven: Öğrenen bir birey olarak kendine güvenmek, risk alacak cesareti olmak, öğrendiklerini uygulamak ve uygun kararlar ve seçimler yapmak.

İşbirliği: Durumun gerektirdiği şekilde işbirliği yapmak, yardımlaşmak, liderlik yapmak ya da diğer bireylere bağlı olmak.

Yaratıcılık: Düşüncelerinde, problemlere ve ikilemlere karşı olan yaklaşımlarında yaratıcı olmak ve hayal gücünü kullanmak.

Merak: Öğrenmenin, dünyanın, insanların ve kültürlerin doğası hakkında meraklı olmak.

Empati: Diğer bireylerin düşüncelerini ve duygularını anlamak adına kendini başkalarının yerine koyabilmek.

İstek: Öğrenmekten zevk almak.

Bağımsızlık: Bağımsız bir şekilde düşünmek ve davranmak, mantık ilkelerine dayanan kararlar almak ve kendi fikirlerini savunabilmek.

Dürüstlük: Adalet ve dürüstlük duygularına sahip olmak.

Saygı: Kendine, diğer bireylere ve çevresine karşı saygılı olmak.

Tolerans: Dünyadaki farklılıklara karşı duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas davranmak.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım