Tarihçe

Terakki Vakfı Okulları, 1877’de Selanik’in ileri gelen Türk işadamları tarafından “Mekteb-i Terakki” adıyla bir özel okul olarak kuruldu. Okulun yönetimi vakıf ilke ve yapısını taşıyan bir “encümen” (komisyon) oluşturularak yapılmaktaydı.

Okul iptidai (ilk) ve rüşti (orta) düzeyde eğitim vermekteydi. Bu komisyon aynı zamanda Selanik’te kurulan ilk sivil toplum kurumlarından biri olup kendisi için de bir tüzük hazırlayarak yönetim ilkelerini belirlemişti. İlkeler uyarınca Okulların öğrencileri ve hocaları bu komisyonun nezareti altında olacak ve haftada iki kez iki komisyon üyesi tarafından denetlenecektir.

Amaç; yabancı dil bilen, ticaret bilimlerine hakim, girişimci ve sağlam ahlaklı gençler yetiştirmek olarak belirlenmişti.

Başlangıçtan beri Terakki Okulları ile ilgili beş önemli özellik göze çarpmaktadır. Birinci olarak Terakki Okulları kuruluşundan itibaren yabancı dil eğitimine son derece önem vermektedir. İkinci olarak Selanik’in ekonomik gereksinimine ve değişen toplumsal yapısına uygun biçimde ticaret ve iktisat özen gösterilen derslerin başında gelmiştir. Üçüncü olarak kız çocuklarının eğitimi konusu üzerinde büyük bir duyarlılıkla durulmuş, Terakki Mektebi Encümeni 1890’lı yıllardan başlayarak kız çocuklarına yönelik iki okul açmıştır. Dördüncü olarak okul yeniliklere açık bir tarzda yönetilmiştir. Encümenler ve okul yöneticileri öğretmenlerin ve öğrencilerin derslere devamları yanında eğitimin bir parçası olarak gördükleri kültürel ve sportif etkinliklere önem vermişlerdir. Son olarak Osmanlı İmparatorluğunda okul öncesi ana (valide) okulunun ilk kurulduğu eğitim kurumlarından biri Terakki mektebi olmuştur.

Terakki Vakfı Okulları ile ilgili önemli bir diğer nokta ise kuruluşundan itibaren ticari amaçlı bir girişim ve işletme olmamasıdır. Kuruluşundaki “Terakki mektebi hayır için yaşadığı gibi hayır ile de yaşar” ilkesi , kuruluş amaçları doğrultusunda “terakki ederek” (ilerleyerek) bugün, “Terakkili Olmak Yaşama Eksiksiz Hazırlanmaktır” ifadesini taşıyan bir eğitim anlayışına dönüşmüştür.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım