İngilizce

İngilizce öğretimi çocuklarımızın kendilerini ifade edip iletişim kurmalarına yardımcı olur, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerileri sağlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine altyapı oluşturur.

Anaokulumuzda İngilizce etkinliği, tüm yaş gruplarında (4-5-6 yaş) haftada 13 saattir.

Anaokulumuzda İngilizce Programının temel amacı, İngilizceyi etkinlik ve oyunlarla öğretmek.

Hedeflerimiz

Anaokulunda çocuklarımızın:

  • Türkçeden başka dillerin de olduğunun farkına varması,
  • Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması,
  • İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,
  • Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi

sağlanır.

Buna göre çocuklarımızdan beklenen hedef davranışlar:

  • İngilizceyi öğrenmeye ve kullanmaya istekli olmak,
  • Programdaki konuları öğrenmek,
  • Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak,
  • Yönergelere karşılık vermek.
Yöntem ve Tekniklerimiz

Yabancı dil öğretimi, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, klasik öğretimden çıkarıp her çocuğun kendine özgü öğrenme özelliklerini göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanır.

İngilizce öğretiminde farklı metotların bir birleşimi olan eklektik metot esas alınmakta. Bu metoda göre tasarlanan görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil, iletişim aracı olarak kullanılıp kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilir.

Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur.

Böylece, çocuklar İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar - çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım