E-Bülten Üyeliği

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
KAPAT

Okul Eğitim Ücreti

İlkokul 2016-2017 Yılı Eğitim-Öğretim Ücreti

Eğitim - Öğretim Ücreti - Levent
37.908,00 TL (KDV Dahil)
Eğitim - Öğretim Ücreti - Tepeören
41.688,00 TL (KDV Dahil)

(KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince % 8'dir. Bu oranda devletin ileride yapacağı artırım ya da indirimlerin yasanın yürürlük tarihinden itibaren ücretlere aynen yansıtılması zorunludur.)

Kayıt Ücreti Ödeme Seçenekleri
 • Kayıt sırasında peşin (kesin kayıt tarihlerinde yapılacak kayıtlarda -17 Haziran 2016'e kadar- eğitim ücretinin peşin ödenmesi halinde % 4 indirim yapılır.)
 • 1 peşin 3 taksit (Ekim, Ocak, Nisan)
 • 1 peşin 5 taksit (Ağustos, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan)
 • 1 peşin 10 taksit (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan)
 • Taksitler ayın 17'sindedir. Ödeme tarih ve seçeneklerinde bireysel değişiklik yapılmaz.
Kardeş İndirimi
 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.
Çocuk ve Torun İndirimi
 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.
Kayıt Ücreti Ödeme İşlemleri
 • Kayıt işlemi için öğrenci velisinin (anne veya babasının) bizzat başvurması gerekir.
 • Peşin ödeme seçilmişse, indirimli ücretin tamamının kredi kartı ile Muhasebe Veznesine veya Levent Yerleşkesi kayıtları için T. İş Bankası (1120) Akatlar-İST. şubesindeki 0459871 (IBAN:TR60 0006 4000 0011 1200 4598 71) no'lu hesaba, Tuzla/Tepeören Yerleşkesi kayıtları için T. İş Bankası (1120) Akatlar-İST. şubesindeki 0545078 (IBAN:TR20 0006 4000 0011 1200 5450 78) no'lu hesaba,yatırılması gerekmektedir. Banka hesabına yatıranlar dekont fotokopisini Muhasebe Servisi'ne ibraz edip "Kayıt Formu"nu imzalayarak kayıt işlemini gerçekleştirmiş sayılacaklardır.
 • Taksitle ödeme seçilmişse, kayıt ücretinin ilk ödemesinin Levent Yerleşkesi kayıtları için T. İş Bankası (1120) Akatlar-İST. şubesindeki 0459871 (IBAN:TR60 0006 4000 0011 1200 4598 71) no'lu hesaba, Tuzla/Tepeören Yerleşkesi kayıtları için T. İş Bankası (1120) Akatlar-İST. şubesindeki 0545078 (IBAN:TR20 0006 4000 0011 1200 5450 78) no'lu hesaba yatırılması veya kredi kartı ile Muhasebe Veznesine yatırılıp T. İş Bankası ile yapacağınız "Ek Sözleşme" ile birlikte Kayıt Formu'nun imzalanması gerekmektedir.
 • (Banka ödemelerinde mutlaka öğrenci adı soyadı ve sınıfı bilgisi yer almalıdır. Ödemelerde çek ve döviz kabul edilmemektedir.)
Kayıt İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar
 • Kesin kayıt tarihlerinde lise hazırlık sınıfına kayıtlarını yaptırmayan ortaokul 8. sınıfımızı bitiren öğrencilerimiz kayıt haklarını kaybeder.
 • Önceki dönem öğretim ücreti borçları kapatılmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Önceki dönem banka borçlarının kayıt için okula gelmeden önce kapatılması gerekmektedir. Okulda banka veznesi bulunmamaktadır.
 • Kayıt yenileme tarihlerinin uzatılmaması esastır. Duyurulan kayıt süreleri sona erdikten sonra açık kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınacağından, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen ara sınıf öğrencilerimiz kayıt yaptırma haklarını kaybedeceklerdir. Şayet müracaat ettikleri tarihte kontenjan henüz dolmamışsa, aylık % 2,5 gecikme zammı ödemek suretiyle kayıt yenileyebileceklerdir.
 • Kesin kayıtlardan sonra açık kontenjanı tamamlamak için yapılan kayıtlarda, kayıt yapılan tarihe kadar olan peşinat ve taksitler kayıt esnasında tahsil edilir.
 • Normal şartlarda kişi başına en fazla 3-5 dakikada tamamlanan kayıt işlemleri, son günlere bırakıldığı taktirde, meydana gelen yığılmalar nedeniyle, doğal olarak uzun süre beklemenize neden olacaktır. Bu nedenle kayıt işlemlerinizi son güne bırakmamanızı önemle rica ederiz.
Ücret İadesi / Yasal Mevzuat Gereğince:
 • Okullarımıza dışarıdan yeni kaydı yaptırılmış öğrencilerden (Anaokulu 4 yaş grubundan 5 yaş grubuna, 5 yaş grubundan 6 yaş grubuna, 6 yaş grubundan ilköğretim okulu 1. sınıfına, ilkokul 4. sınıftan ortaokul 5. sınıfa, ortaokul 8. sınıfından lise hazırlık sınıfına kaydı yaptırılacak mevcut öğrencilerimizin kayıtları dahil), öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin % 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin % 10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 • Yukarıdaki paragrafta belirtilen öğrencilerimizin dışında, okullarımızda öğrenim görmekte olan ve süresi içinde kayıtları yenilenen öğrencilerimizin kayıtları herhangi bir sebepten dolayı okullar açılmadan geri alınır ise, yatırılmış bulunan okul öğretim ücreti, kesinti yapılmaksızın iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödenmiş ücretin öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 • İadeler için, faturaların Muhasebe Servisi'ne ibraz edilmesi şarttır.
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.